VIŠE od hiljadu popisivača, koje je Ministarstvo građevine angažovalo prethodnih meseci da evidentiraju nelegalne objekte, uspeli su da ubrzaju ovaj postupak. Zabeležili su 1,4 miliona takvih nekretnina, a procenjuje se da im je preostalo da popišu još oko 800.000. Problem je, međutim, što je do sada izdato 44.000 rešenja o ozakonjenju za više od godinu dana od stupanja na snagu zakona koji ovu oblast reguliše. Dakle, ako bi službenici po opštinama nastavili ovim tempom bilo bi im potrebno bezmalo 50 godina da legalizuju sve divlje kvadrate.

U Ministarstvu građevine svesni su da nemaju toliko vremena, pa ministarka poručuje da će opštine dobiti i nove kvote koliko će rešenja o ozakonjenju morati da donesu, kako bi i taj posao završili do kraja mandata ove vlade, odnosno u naredne tri godine. Ona je istakla da je posle kontrole timova Ministarstva broj popisanih objekata povećan za oko 165 odsto:

- Kad se završi popis u svim opštinama do kraja marta, sledeći cilj je da lokalne samouprave jednako efikasno krenu u donošenje rešenja o ozakonjenju. - Do sada je doneto 44.006 rešenja o ozakonjenju i samo od taksa su naplaćene 1,2 milijarde dinara. - Popis je završilo 100 lokalnih samouprava, a ostalo je još oko 50 opština da to završe u narednih sedam dana - rekla je Mihajlovićeva. - Kada bude sve ozakonjeno, od poreza na imovinu godišnje će se ostvarivati prihod od 100 miliona evra.


LOŠE STANjE

STANjE je lošije od očekivanog, jer su ranije procene Republičkog geodetskog zavoda govorile da u Srbiji ima oko 1,6 miliona nelegalnih objekata - rekla je Mihajlovićeva. -To samo govori koliko je Zakon o ozakonjenju objekata važan, kao i koliko je ova oblast desetinama godina unazad bila zapuštena.