STEČAJ nije opcija. "Galenika" je u poslednje dve godine pokazala da može da posluje i izmiruje sve svoje obaveze prema državi i zaposlenima bez dodatnog zaduživanja i subvencija - potpuno je uveren Nedeljko Pantić, direktor jedine državne fabrike lekova i posle neuspelih pregovora sa potencijalnim strateškim partnerom. I navodi argumente:

- Smanjen je ukupan gubitak. U 2014. godini je iznosio 3,2 milijarde dinara, a sada oko 1,5 milijardi dinara. I 2015. i 2016. godine smo iskazali pozitivnu poslovnu dobit. Konstantno razgovaramo sa komercijalnim bankama koje potražuju oko 70 miliona evra. U razgovore je uključena i država i uskoro ćemo imati sastanak kako bismo definisali naredne korake u cilju iznalaženja rešenja u vezi sa konačnim statusom.

* Kako država uopšte može da interveniše kod komercijalnih banaka da vas rasterete duga?

- Daće im do znanja da će učiniti sve sa svoje strane da državni poverioci ne krenu u naplatu. Prema trenutnom zaključku Vlade, državnim poveriocima se ne preporučuje prinudna naplata do 31. marta ove godine. Sigurno će doći do produženja tog roka. Time će dati do znanja i komercijalnim bankama da država stoji uz "Galeniku" i sugerisati im produženje ugovora o mirovanju duga do zaključenja nekog konačnog sporazuma ili iznalaženja novog modela privatizacije.

* Da li je zapravo to plan "B" posle kraha pregovora o privatizaciji?

- Naš plan "B" podrazumeva restrukturiranje obaveza u narednih pet godina. Videćemo da li će taj sporazum stupiti na snagu ili će Ministarstvo privrede izaći sa novim modelom privatizacije.

* Da li taj reprogram zapravo znači ulazak u unapred pripremljeni plan reorganizacije?

- Ne. Čak i banke ne žele da podrže UPPR, baš kao ni bilo koju vrstu stečaja. Eventualni stačaj ne dolazi u obzir. "Galenika" može realno da posluje. Mora da se reši pitanje istorijskog duga. Obaveze prema državnim poveriocima iznose oko 150 miliona evra, a to su pre svega "Srbijagas" i Poreska uprava. Država bi, po nekim informacijama, preuzela tih 150 miliona evra obaveza. U tom slučaju bi ostalo da se reši 70 miliona evra obaveza prema komercijalnim bankama. One su spremne da razgovaraju i potpišu sporazum na otprilike pet godina. Nakon tog roka jedan deo bi, po odobrenju banaka, išao u otpis.

VUČIĆ NAM POMOGAO Država je i ovog puta pokazala da je stala uz "Galeniku" iako se nije došlo do partnera - ističe Pantić. - I premijer i Ministarstvo privrede su učinili sve da pomognu. Podržali su nas i učestvovali su u razgovorima sa bankama. I sindikat je sve vreme imao konstruktivan odnos i bili su sprmeni da otvoreno razgovaraju o svim pitanjima.

* Zašto je jedini kvalifikovani ponuđač na kraju odustao od strateškog partnerstva sa "Galenikom"?

- Jedan od razloga je taj što nisu postigli dogovor sa bankama oko tih 70 miliona evra duga. Na osnovu informacija kojima ja raspolažem potencijalni partener je ponudio relativno nisku cenu otkupa obaveza. Radi se o iznosu između deset i 12 miliona evra.

* Šta najviše opterećuje poslovanje "Galenike"?

- Istorijski dugovi, plaćanje kamata i kursne razlike. Po meni, broj zaposlenih nije problem. Potencijalni partner je nudio angažman za 700 zaposlenih, a sada nas ima 1.400. To je bilo bitno pitanje u pregovorima i između ostalog i zbog toga se nije postigao dogovor.

* Šta može da bude novi model privatizacije koji najavljuje Ministarstvo privrede?

- Vrlo brzo ćemo imati sastanak sa predstavnicima Ministarstva i razgovaraćemo na tu temu. Trenutno ne znamo o kakvom modelu se radi. Možda nije ni bio pravi trenutak za privatizaciju. Možda je trebalo prvo razgovarati sa bankama, pa onda krenuti u potragu za strateškim partnerom.