REŠAVANjE problema privređivanja u sivoj zoni, u kojoj se u Srbiji prema procenama "vrti" oko 30 odsto bruto domaćeg proizvoda, nije moguće bez jake Poreske uprave. Na to već više od godinu dana ukazuje i Fiskalni savet, koji opominje da ubrzanje započetih reformi u Poreskoj upravi mora da bude jedan od prioriteta Vlade u srednjem roku, kako bi se za tri do pet godina nivo sive ekonomije spustio na prosek zemalja centralne i istočne Evrope, odnosno na oko 25 odsto.

Po računici Fiskalnog saveta, time bi se ostvarili dodatni poreski prihodi veći od jedan odsto BDP, te je "jasno da reforma PURS može pružiti važnu podršku započetoj fiskalnoj konsolidaciji i ublažiti rizik od neuspeha".

Poreska uprava u Srbiji ima 567 inspektora terenske kontrole i 104 poreska policajca. Analiza Fiskalnog saveta pokazuje da je ukupan broj zaposlenih u PU među najnižim u grupi uporedivih država u regionu.

Iako je najveći sistem u okviru Ministarstva finansija sa više od 6.200 zaposlenih, Srbija ima jednog zaposlenog u Poreskoj upravi na 1.161 stanovnika.

Za ovu reformu Srbija ima Program transformacije Poreske uprave za period 2015 - 2020. godina. Zapošljavanje stotinu novih inspektora samo je deo plana.

- Nameravamo da racionalizujemo mrežu filijala, da zaokružimo sistem uvođenja elektronskih prijava na sve poreske oblike, da uradimo strukturnu kadrovsku reformu i još mnogo toga - kaže za "Novosti" Dragana Marković, direktorka PURS. - Potpuno okrećemo kormilo broda na čijem sam čelu, u smeru jačanja centralizacije poslovanja.

Markovićeva za ovu godinu najavljuje osnivanje novog organizacionog dela - sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima.