DA je u kući, brinuo bi o tome da se ugasi svaka sijalica i poklopi šerpa u kojoj se krčka ručak. U kompaniji, međutim, brine o nešto složenijim stvarima, ali je zadatak isti - uštedeti struju, gas i sve ostale energente. Zakon o energetskoj efikasnosti predvideo je još početkom ove godine da svako javno preduzeće, lokalna samouprava, pa i firma koja je veliki potrošač energije, angažuje odgovornog za njenu štednju - energetskog menadžera. U praksi ova funkcija nije zaživela, ali svi tvrde da se pripremaju za trošenje energenata "na kašičicu".

Tromost javnih preduzeća, verovatno, misle stručnjaci, podupire i činjenica da im, ako ne primene zakon, i dalje ne preti - kazna.

- Nadzorni odbor JP "Putevi Srbije" je 31. oktobra ove godine usvojio Odluku o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova kojom se, u okviru Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj, formira Odeljenje za energetski menadžment - kažu iz "Puteva Srbije". - Kada Program poslovanja za 2017. bude usvojen, Odeljenje će početi da radi u punom kapacitetu. Napominjemo da će zaposleni biti raspoređeni na nova radna mesta iz sastava već zaposlenih u JP "Putevi Srbije", tako da za formiranje ovog odeljenja neće biti zapošljavanja novih ljudi.

Obuka za energetske menadžere, koju sprovodi Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, zakazana je za polovinu februara 2017. i pohađaće je četiri inženjera sa Aerodroma "Nikola Tesla".

- Aerodrom je u proceduri usaglašavanja dokumenata sa opštim i posebnim propisima u oblasti energetike - kažu iz ovog javnog preduzeća. - Do zvaničnog imenovanja energetskog menadžera u kompaniji, kontinuirano se pripremaju dokumenta u skladu sa opštim i posebnim propisima iz ove oblasti. Kao energetski i ekološki orijentisana kompanija, pri izgradnji objekata postupamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, uključujući i propise koji se odnose na energetsku efiksanost.

Jedno od železničkih preduzeća, "Infrastruktura železnice Srbije", ima službu za energetsku efikasnost, sa četiri zaposlena. Preduzeće je novoosnovano, pa još nema kompletan uvid i statističke podatke o uštedi.

Narodna banka Srbije još nije zvanično imenovala energetskog menadžera, ali se ovim problemom bave zaposleni u Direkciji za opšte poslove - Odeljenju za održavanje i zaposleni u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca, kao i u Direkciji za održavanje i energetiku.

ISPITI

ISPIT za energetskog menadžera mogu da polažu oni koji imaju najmanje visoko obrazovanje prvog stepena akademskih studija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka u obimu od 180 ESPB, kao i potvrdu o završenoj obuci za polaganje ovog ispita. Obuku ne moraju da završe građani visokog obrazovanja drugog stepena akademskih studija, koji su završili master u oblastima mašinstva, elektrotehnike ili tehnologije.

PRINCIPI ODRŽIVOG RAZVOJA

FUNKCIJA energetski menadžer još nije zaživela ni u "Hemofarmu", ali ova kompanija godinama posluje po principima održivog razvoja. Rezultat je da uz rekordan rast proizvodnje ne troše više energije.

- U 2015. godini smo uspeli da uz održavanje potrošnje električne energije na nivou prethodnih godina, ostvarimo rekordnu proizvodnju, najveću u istoriji kompanije - ističu u "Hemofarmu". - To u praksi znači da smo uz minimalno korišćenje prirodnih resursa ostvarili maksimalne proizvodne efekte.