JOŠ dve kompanije uskoro će ponuditi korisnicima u Srbiji usluge mobilne telefonije. To su "Mundio mobile" i "Globaltel", koji su dobili dozvolu da u našoj zemlji posluju kao virtuelni operateri. Naziv "virtuelni" dobili su zato što na novo tržište ne ulaze kupujući licencu za korišćenje frekvencija nego zakupljujući već izgrađenu mrežu od postojećih "klasičnih" operatera.

Iz ugla korisnika, to su operateri kao i svi drugi.

- U RATEL-ov registar operatera upisana su dva virtuelna mobilna operatera "Mundio mobile" i "Globaltel". Kad budu počeli da pružaju usluge objaviće i pod kojim brendom će poslovati na našem tržištu - kaže, za "Novosti", Aleksandra Stefanović, savetnik u RATEL-u. - Oni će imati sopstvenu numeraciju, pa tako "Globaltel" dobija prefiks 0677, a "Mundio mobile" 0678.

U RATEL-u ističu da očekuju da mobilni virtuelni operateri ponude usluge koje postojeći mobilni operateri ne nude, ali i da pojačaju konkurenciju. "Globaltel" je već najavio da će uslugu početi da pruža 13. decembra, kao i da će korisnici moći da aktiviraju više brojeva odjednom, i to bez SIM kartice.

DRŽE PETINU TRŽIŠTA MOBILNI virutelni operateri su na tržištu prisutni više od 20 godina - ističu autorke rada "Vrste i uloga virtuelnih mobilnih operatora na tržištu elektronskih komunikacija". - Najveći broj virtuelnih operatera (58 odsto) nalazi se u Evropi. Prvi virtuelni operater koji je počeo s radom i koji posluje i danas je Virgin Mobile iz Velike Britanije. Njihov udeo na tržištu mobilnih telekomunikacija u Evropi se kreće od pet do 20 odsto.

- Ponuda virtuelnih operatera treba da bude konkurentnija, što se teško ostvaruje, jer oni imaju manju korisničku bazu, a cene njihovih usluga su uslovljene veleprodajnim cenama koje diktira mobilni operater - ističe se u radu "Vrste i uloga virtuelnih mobilnih operatera na tržištu elektronskih komunikacija", čiji su autori Tatjana Cvetković i Sanja Vukčević Vajs i Aleksandra Stefanović, inženjeri elektronike i telekomunikacija.

Malo je poznato da "Telekom Srbija" ima svog virtuelnog operatera u Austriji. Njegovo preduzeće "Mtel Austrija" pruža usluge mobilne telefonije od oktobra 2015. Osnivač ove firme je "Mtel" iz BiH (članica "Telekom Srbija grupe"), a srpska kompanija je na ovaj način, praktično, pokrila tržišta Srbije, BiH, Crne Gore i Austrije.

- Usluge mobilne telefonije "Mtel Austrije" prvenstveno su namenjene ljudima u dijaspori, koji žive u toj državi i često komuniciraju s prijateljima, porodicom ili poslovnim partnerima u Srbiji, BiH i Crnoj Gori - kaže, za "Novosti", Predrag Ćulibrk, direktor "Telekoma Srbija". - "Mtel Austrija" posluje kao virtuelni operater u toj zemlji i ponuda je usmerena ka određenim delovima društva, poput takozvanih etničkih zajednica, gde se korisnicima omogućavaju pozivi ka zemlji porekla po nižim, pristupačnim cenama.

Ćulibrk ističe da virtuelni operateri, čiji je početak rada najavljen u Srbiji, imaju definisanu ciljnu grupu korisnika - obično su to, osim etničkih zajednica, mladi ljudi, studenti, turisti... Učešće virutelnih operatera mobilne telefonije na evropskim tržištima najčešće se kreće do deset odsto ukupnog tržišnog učešća.