NA poziv Poreske uprave da prijave komšije koji izdaju stanove, a ne plaćaju porez, do sada se odazvao 231 građanin! Toliko je prijava stiglo preko "Poreskog alarma", preko kojeg se na sajtu ove ustanove može prijaviti osoba za koju se sumnja da ostvaruje i ne prijavljuje prihode na osnovu izdavanja u zakup nepokretnosti.

Kada je ova akcija najavljena, bilo je dosta polemike o tome koliko je potkazivanje komšija moralno. Iako je prijava anonimna, očigledno je da nije baš mnogo građana spremno da koristi ovaj mehanizam i da cinkari susede. Ne postoje precizni podaci o broju nekretnina koje se izdaju, ali u opticaju su brojke od 160.000 do 250.000 stanova.

U Poreskoj upravi objašnjavaju da se po podnetim prijavama sprovodi postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. Ako se u postupku utvrde nepravilnosti, poreskom obvezniku se nalaže da ih otkloni.

- Odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisane su novčane kazne od 15.000 do 150.000 dinara za prekršaj fizičkog lica ako ne podnese poresku prijavu - navode poreznici. - U okviru svojih kapaciteta preduzimamo kontinuirano aktivnosti u cilju utvrđivanja i naplate ovih prihoda.

U Poreskoj napominju da informacije o nesavesnim stanodavcima osim od komšija i podstanara, dobijaju i na osnovu sopstvenih saznanja, ali i od drugih državnih organa, institucija i organizacija. Ne navode, međutim, koliko stanodavaca je do sada kažnjeno i koji procenat prijava je bio opravdan.

Porez na prihod od zakupa stana iznosi 20 odsto od visine zakupnine na godišnjem nivou i plaća se kvartalno. Obveznik poreza na prihode od kapitala je dužan da podnese poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o izdavanju nepokretnosti.

STAN NA DAN

OBAVEZU da prijavljuju prihode od izdavanja stanova nemaju samo stanodavci koji rentiraju nekretnine na mesečnom nivou, već ovo pravilo važi i za vlasnike apartmana koji ih izdaju turistima na dan. I njih komšije mogu da cinkare preko portala "Poreski alarm" ukoliko ne izmiruju svoje obaveze. Razlika je u tome što oni koji dnevno iznajmljuju stanove sami prijavljuju koliki su prihod imali tokom prethodnog meseca, dok stanodavci svaka tri meseca podnose ugovor o zakupu sa podstanarom.