PREDUZEĆA koja grade i održavaju puteve u Srbiji neće više moći da prođu nekažnjeno za nekrpljenje udarnih rupa ili neotklanjanje mogućih uzroka saobraćajnih udesa, pa čak i ukoliko ih "iznenadi sneg u januaru", jer će im, prema predlogu novog Zakona o bezbednosti saobraćaja u Srbiji, pretiti kazna od 300.000 do dva i po miliona dinara.

Odgovorno lice u "upravljaču javnog puta" može, za isti propust, biti kažnjeno od 20.000 do 200.000 dinara.

Predlagač novog Zakona o bezbednosti saobraćaja je umesto samo jednog člana (156) u važećem zakonu sada predvideo čak 15 novih članova koji će se odnositi na izgradnju i održavanje puteva.

- Želja je bila da se najpreciznije moguće definišu svi problemi koji su se pokazali u praksi, da se ne bi dogodilo da se ne zna ko je za šta nadležan i ko je odgovoran - kaže Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Srbije.


TEŠKE NESREĆE U slučaju nastanka saobraćajne nezgode s najmanje jednim poginulim, odnosno s najmanje tri teško povređene osobe, upravljač javnog puta dužan je da najkasnije u roku od sedam dana od dana saznanja za ovu saobraćajnu nezgodu započne i organizuje pribavljanje nezavisne dubinske analize u cilju utvrđivanja da li je put uticao na nastanak saobraćajne nezgode, odnosno da li je put uticao na težinu posledica saobraćajne nezgode, i da o tome obavesti Agenciju, kao i povratno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova od koga je dobio pismeno, odnosno elektronsko obaveštenje. Na osnovu dubinske analize, upravljač će preduzeti mere do unapređenja bezbednosti puta i sprečavanja nastanka saobraćajnih nezgoda.

Postojeći član 156 se menja, i sada u njemu stoji da putevi moraju biti planirani, projektovani, izgrađeni, štićeni, rekonstruisani i održavani da se saobraćaj na njima može odvijati bezbedno, i moraju ispunjavati propisane uslove.


Upravljač javnog puta moraće da ubuduće preduzima mere u cilju otklanjanja opasnosti na putu i dužan je da se organizaciono za to pripremi. Ta služba koja će morati da interveniše i otklanja uočene propuste moraće da radi, doslovce piše u predlogu novog zakona, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji i tokom državnih praznika. Ukoliko ne može brzo da otkloni opasnost, onda će morati da obezbeđuje mesto do otklanjanja opasnosti.

Pri tome su dužni da budu opremljeni svim sredstvima kvalitetne komunikacije, pa će morati da reaguje na "dojavu" ne samo MUP i inspektora, nego i građana koji će moći da pošalju informaciju i SMS-om, mejlom, vajber-porukom i, naravno, telefonom ili faksom. Upravljač će morati da hitno reaguje i na informaciju objavljenu u sredstvima javnog informisanja.

- Tako neće moći da se dogodi da, na primer, MUP pozove upravljača puta jer se prevrnula cisterna s gorivom na Ibarskoj magistrali, a da se niko ne javlja na telefon - objašnjava Okanović. - Ili da na prijavu moju i mog kolege u januaru, i to tek kada smo išli direktno u TV program, nadležni putari reaguju u maju i isprave iskrivljeni saobraćajni znak.

SNIMANjE UPRAVLjAČ javnog puta dužan je da organizuje trajno snimanje saobraćaja na javnim putevima i da periodične izveštaje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, organu teritorijalne autonomije, odnosno organu lokalne samouprave nadležnom za poslove saobraćaja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Agenciji.

Redovnu kontrolu u eksploataciji javnog puta, sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putu, vrši inspekcija državnih puteva, odnosno nadležna inspekcija jedinice lokalne samouprave.

Upravljač javnog puta je u obavezi da vrši periodične provere svih državnih puteva najmanje jednom u periodu od pet godina, kao i ciljane provere za najrizičnije deonice, prema mapi rizika puteva i ulica.

U predlogu zakona je navedeno i u kojem roku mora, kroz naseljeno mesto, da se obavezno izgrade trotoari, kada i gde se grade biciklističke staze i slično.

Na javnom putu i na zaštitnom pojasu javnog puta nije dozvoljeno podizati spomen-obeležja i druge objekte koji nisu u funkciji odvijanja saobraćaja, vršiti prodaju, odnosno preduzimati druge radnje kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja.