SVAKA čačkalica, toalet papir, sapun i sveska, baš kao i svaki detalj o pruženoj ili plaćenoj usluzi, kupljenom kilovatu ili bilo kakvom trošku treba ponaosob da se knjiži. Takva je zamisao novog pravilnika o obračunu PDV-a koji bi trebalo da se primenjuje od sledeće godine. Računovođe širom Srbije, međutim, poručuju da je to preobiman, a pre svega uzaludan posao, čiji će se troškovi prevaliti na firme i potrošače. Peticiju kojom traže da se ovaj dokument stavi van snage oni su juče predali Vladi Srbije.

Ministar finansija Dušan Vujović novi Zakon o PDV-u pred poslanicima je obrazlagao septembra prošle godine. I sve uveravao da novi sistem evidencije prometa neće značiti veći obim posla, a svakako ni veći trošak. Pravilnik, međutim, najavljuje višemilionske troškove za nove softvere.

- A sada to potpuno drugačije izgleda. Od nas se traže nemoguće stvari - objašnjava Stojanka Todosijević, predsednica kruševačke podružnice Saveza računovođa i revizora Srbije, koja je i pokrenula inicijativu za stavljanje van snage pravilnika. - Sada se uvode potpuno nove evidencije, pa bi trebalo da popunjavamo 13 tabela i 155 pozicija uz svaku PDV prijavu. Za promet robe na malo, prema Zakonu o računovodstvu, nije obavezno vođenje robne evidencije. Čemu služe DžPS uređaji sa fiskalnih kasa? Poreska uprava odatle može da sakupi podatke. Poreznici misle da mogu da kontrolišu sedeći u kancelarijama, ali im to ništa neće značiti bez kontrole na terenu.

Računovođe dodaju da su istraživale da li igde u okruženju ili u Evropi postoji slična praksa, ali je nisu otkrili. U zemljama EU prosek je popunjavanje 39 polja. Najdetaljniji su Nemci - 45 "pozicija", ali se desetak odnosi na transakcije unutar EU. Niko nije ni blizu srpskog plana od čak 155 polja.

SEMINARI, TRENINZI

INTERES od primene ovog pravilnika imaju pojedine konsultantske i izdavačke kuće koje izdaju stručne časopise i drže seminare. Svaka zakonska izmena donosi im lepu zaradu. One su, tvrde računovođe, još pre donošenja samog pravilnika unapred zakazale edukacije i treninge.