ZA ulazak u srpsku fabriku lekova zainteresovana su tri investitora. Na javni poziv koji je okončan u četvrtak, obavezujuće ponude predali su "Kadila farmasjutikls"iz Indije, EMS iz Brazila i Konzorcijum "Frontier farma" iz Velike Britanije i LLC NPA "Petrovaks farm" iz Rusije. Pod kojim uslovima bi da uđu u "Galeniku", znaće se - sutra. Tada će komisija u Ministarstvu privrede analizirati dostavljenu dokumentaciju, a posle toga otvoriti i finansijske ponude.

- Ponude za strateško partnerstvo će biti rangirane tako što će prednost imati onaj ko ponudi zaposlenje za najveći broj radnika - navodi se u saopštenju Ministarstva privrede. - Prilikom rangiranja ponuda uzeće se u obzir i ponuđeni iznos dokapitalizacije za 25 odsto kapitala i ponuđeni prihod Republike Srbije prilikom prodaje kapitala "Galenike" posle isteka strateškog partnerstva. Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem traju najduže 90 dana.

Država ne pristaje na to da četvrtinu fabrike ustupi za manje od sedam miliona evra. Od strateškog partnera očekuje da delegira petoro menadžera kojima će biti prepušteno upravljanje...


KONVERZIJA

DRŽAVNI poverioci, kako je pisalo u javnom pozivu, biće dužni da svoja potraživanja konvertuju u kapital fabrike. Sa Vladom će potom potpisati reprogram kojim će se obavezati da će svoja potraživanja naplatiti po isteku strateškog partnerstva, za najviše pet godina.