Rok za podnošenje prijava za učešče na tenderu za kupovinu 25 odsto kapitala farmaceutske kompanije "Galenika" iz Beograda produžen je do 27. jula.

Tender za izbor strateškog partnera za "Galeniku" koji će dokapitalizacijom steći vlasništvo od 25 odsto u "Galenici", po ceni od najmanje sedam miliona evra, objavljen je 4. aprila.

Rok za ponošenje prijava za učešće na tenderu bio je 4. maj, a zatim je produžen do 27. maja.

Premijer Srbije AleksandarVučić izjavio je danas da za "Galeniku" postoje tri potencijalna kupca koja su dostavila ponude na tenderu.

Izabrani strateški partner će imati obavezu da obezbedi najmanje pet stručnjaka koji će upravljati Galenikom u periodu trajanja strateškog partnerstva, a koji imaju najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega pet godina na rukovodećim mestima u farmaceutskim kompanijama.

Pravo učešća na tenderu imaju kompanije ili konzorcijum koji su u 2015. godini imali prihod od najmanje 50 miliona evra ili imovinu u vrednosti većoj od 100 miliona evra.

Ponude će biti rangirane na osnovu ponuđenog iznosa za dokapitalizaciju i minimalnog broja zaposlenih u Galenici u periodu trajanja strateškog partnerstva.

Vlasnici "Galenike" su država Srbija sa ulogom od 70 odsto, Akcionarski fond ima odeo od 15 odsto, a ostali akcionari 15 odsto. Galenika je na spisku preduzeća u restrukturiranju čija zaštita od poverilaca ističe 31. maja. Dugovi te kompanije su premašili 200 miliona evra.