Evo šta je najviše zanimalo građane:

* IMAM porodičnu kuću od 150 kvadrata za koju je podneta prijava za legalizaciju 2003. U istom dvorištu imam pomoćni objekat od 50 kvadrata, takođe podnet zahtev za legalizaciju 2010. god. U oba slučaja posedujem geodetski snimak. Zanima me da li je neophodan projekat izvedenog objekta?


S. Rajković

U konkretnom slučaju, nije potrebna izrada projekta za izvođenje, već, pored već pribavljene dokumentacije, potrebno je izraditi samo izveštaj o zatečenom stanju objekta. Jedno rešenje o ozakonjenju može biti doneto i za glavni i za pomoćni objekat, a taksa za ozakonjenje u vašem slučaju iznosi 20.000 RSD.

*****

* KUĆA od 57 kvadrata sagrađena je bez plana i dozvole, upisana u katastar, kao i zemlja čiji sam vlasnik. Na sve to plaćam porez. Dozidano je 20 kvadrata stambenog prostora i šest kvadrata šupe bez dozvole. Šta prvo treba da uradim da bih to legalizovala?

Petrović Dušica

Predmet ozakonjenja biće samo dograđeni deo kuće i pomoćni objekat-šupa. Taksa za ozakonjenje u vašem slučaju je 10.000 RSD. Ako u ranijem periodu niste podnosili zahtev za legalizaciju, tada će ove nepokretnosti biti popisane od strane Komisije ili građevinske inspekcije, a kada će se to desiti - možete proveriti u opštini na čijoj teritoriji su sagrađeni objekti koji su predmet ozakonjenja.

*****

* KUPIO sam plac pre 40 godina. Napravio međusobni ugovor, potpisan sa dva lica, ali nije overen u sudu zbog toga što je zemljište nacionalizovano. Prodavac se vodio kao korisnik. Na tom zemljištu izgrađeno je oko 50 kuća, uključujući i moju. Sami smo uveli vodu struju, kanalizaciju, asfaltirali ulice. Kasnijom izmenom urbanističkog plana ovo naselje je uklopljeno u plan. Godine 2003. pokušao sam da legalizujem, ali nije moglo jer se plac ne vodi na mene. A naslednici prodavca neće da nam potvrde kupovinu. Napominjem da se u katastru vodi kuća na moje ime, ali kao držaoca. Da li ću moći po novom zakonu da legalizujem?

Veljko Majstorović

Da, postoji rešenje za navedenu situaciju, koje je sadržano u članu 10 Zakona o ozakonjenju, o čemu će vas obavestiti nadležni organ za ozakonjenje, kada u konkretnom slučaju dođe u fazu kada je potrebno dostaviti dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu.

*****

* NA gradskom konkursu sam 1995. dobio građevinsku parcelu po tada važećem zakonu na privremeno korišćenje, koju sam platio po tada tržišnoj ceni. Izgradio sam objekat sa privremenom građevinskom dozvolom koji sam upisao u katastar u svom vlasnistvu. Parcela se i dalje vodi na grad i sada hoću da je kupim, i platim po sada važećoj ceni. Imam li pravo na umanjenje iznosa za iznos koji sam tada platio?

Dejan Ilić

Odgovor na vaše pitanje o mogućnosti umanjenja takse za ozakonjenje po navedenom osnovu daće nadležni organ jedinice lokalne samouprave, odnosno nadležni javni pravobranilac, u skladu sa zakonom i Statutom te jedinice lokalne samouprave.

*****

* VIKENDICA u opštini Stara Pazova izgrađena je 1975. na zemljištu koje je opštinsko. Imamo papire o plaćenom porezu i struji. Da li je jedini način kupiti zemljište od opštine po nerealno visokoj ceni koju odredi opština? Postoji li neki zakon o korišćenju i brizi o ovom zemljištu preko 40 godina, koji bi nas oslobodio kupovine zemljišta?

Sanja Jankelić

Pre donošenja rešenja o ozakonjenju, mora se dostaviti i dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu na kome je objekat sagrađen. Jedini način za ispunjenje ovog uslova u vašoj situaciji jeste kupovina predmetnog zemljišta, s tim što, u skladu sa članom 70 Zakona o planiranju i izgradnji, možete u prvom koraku od opštine kupiti samo zemljište ispod objekta, a u sledećih pet godina kupiti i preostalo zemljište za redovnu upotrebu objekta.

*****

* KUĆA u kojoj živim sagrađena je 1960. godine na zemljištu koje se nalazi u Zemunu pored Dunava, a koje pripada Institutu za fiziku. U startu kuća je bila udaljena više od 50 metara od Dunava, ali nakon puštanja u rad hidrocentrala "Đerdap 1" i "Đerdap 2" situacija se izmenila i sada od kuće do Dunava ima oko 25 metara. Institut za fiziku je dao svim žiteljima ove ulice potvrdu da oni nisu zainteresovani za dotično zemljište na kojem se nalaze kuće, jer ga zbog visinske razlike ne mogu koristiti. Interesuje me da li postoji mogućnost da se kuće legalizuju, a ako ne postoji mogućnost, kakva je dalja sudbina stanara te ulice? Mnogi stanari su svoje kuće obnovili, međutim, ja kao samohrana majka sa skromnom primanjima, ne usuđujem se ništa ulagati iako je kuća sva ispucala, jer je sagrađena bez temelja, a grede na krovu su popucale, te prokišnjava i nebezbedna je za dalji život.

Mirjana Jurišić

Prema vašim navodima, postoji nekoliko odlučujućih činjenica koje nadležni organ mora utvrditi pre nego što nastavi postupak ozakonjenja, a to je pre svega utvrđivanje da li se predmetni objekat nalazi u zaštitnoj zoni, u skladu sa Zakonom o vodama, te ako utvrdi da se nalazi, potrebno je da od upravljača tog javnog dobra pribavi saglasnost za ozakonjenje. Takođe, prema vašim navodima, potrebno je da nadležni organ utvrdi ispunjenost još jednog prethodnog uslova, a to je da li je objekat izgrađen od materijala koji garantuje sigurnost, stabilnost i bezbednost. Tek ako budu ispunjena ova dva prethodna uslova, nadležni organ će moći da nastavi postupak ozakonjenja u skladu sa Zakonom.

*****

* KUPIO sam stan u poslovno-stambenoj zgradi gde je od jednog poslovnog prostora napravljeno više stambenih jedinica.Taj poslovni prostor je legalan i uknjižen, ali postoji dug u fondu za građevinsko zemljište koji investitor nije izmirio.Sa investitorom imam sklopljen ugovor o kupovini dela poslovnog prostora adaptiranog u stambeni prostor i taj ugovor je overen u sudu. Postoji li mogućnost da se ovim ozakonjenjem uknjižim kao vlasnik stambenog prostora iako investitor nije izmirio svoja dugovanja?

Dragan Matić

Zakonom o ozakonjenju propisani su uslovi pod kojima se može izvršiti ozakonjenje, a u vašem slučaju radi se o promeni namene objekta (sa izvođenjem radova ili bez njega - to niste naveli). Kako ovi radovi spadaju u radove propisane članom 145 Zakona, a nalaze se u objektu koji je legalan - upisan u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, to se može izvršiti i ozakonjenje vašeg posebnog dela. Investitor i stranka u postupku ozakonjenja u konkretnom slučaju ste vi, kao kupac nepokretnosti. Obligacioni odnos koji je zasnovan između investitora celog objekta i prodavca vaše nepokretnosti i nadležne jedinice lokalne samouprave, pre kupovine vaše nepokretnosti, bez uticaja je na mogućnost ozakonjenja u konkretnom slučaju.