BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o ozakonjenju objekata, koji će omogućiti jeftiniju i jednostavniju legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata.

U Srbiji postoji 1,5 miliona nelegalnih objekata, a usvojeni zakon, kako je u skupštinskoj raspravi istakla potpredsednica Vlade Srbije i resorna ministarka Zorana Mihajlović, za cilj ima da se "ozakoni sve što može da se ozakoni".

Usvojenim Zakonom je predviđeno da taksa za objekte do 100 metara kvadratnih iznosi 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15.000, do 300 kvadrata 20.000 dinara, a preko 300 kvadrata 50.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima, taksa do 500 kvadrata iznosiće 250.000 dinara, za objekte od 500 do 1.000 kvadrata 500.000 dinara, za one preko do 1.500 kvadrata milion dinara, a preko te kvadrature tri miliona dinara.

Rušenje nezakonito izgrađenog objekta u smislu tog zakona neće se izvršavati do pravosnažno okončanog postupka ozakonjenja.

Postupci za legalizaciju objekata započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, a što će se desiti narednog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku", po zahtevima koji su podneti do 29. januara 2014. gdine, a koji nisu okončani do stupanja ovog zakona, okončaće se po njegovim odredbama.

Predmet ozakonjenja će biti i oni objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, a vidljivi su na satelitskom snimku, koji mora biti dostupan na uvid građanima u elektronskom obliku na internet stranici ministarstva.

Za opoziciju je u raspravi bio sporan član 5, u kome se, pored ostalog, navodi da predmet ozakonjenja ne može biti objekat izgrađen u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, osim vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor, a koji prema njihovom mišljenju dokazuje njihove tvrdnje da se zakon donosi kako bi bili legalizovani objekti funkcionera sa vlasti.

Vlada je usvojila amandman šefa poslanika SNS Zorana Babić u kojem se kaže da se njim precizira odredba i nespornim čini da predmet ozakonjenja u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra ne mogu biti izgrađeni objekti, osim vikendica i porodičnih kuća za odmor, kao i navode neki primeri zaštitnih pojaseva, odnosno zona zaštite po posebnm zakonima kada ozakonjenje objekata nije moguće.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o državnom premeru i katastru, kojim je taj postupak pojednostavljen i skraćeno vreme za upis na sedam dana u katastar.

Poslanici su usvojili i zakone o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, o trgovačkom brodarstvu i o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.