SVAKA zgrada će imati svog predsednika, a ukoliko stanari ne mogu da izaberu jednog od komšija, u njihove zgrade će biti uvedena prinudna uprava. Svi će morati da izdvajaju sredstva za održavanje zajedničkog objekta i plaćanje upravnika, a onima koji to ne budu želeli, na vrata bi mogli zakucati izvršitelji. Ovo su samo neke od novina koje se nalaze u Nacrtu zakona o stanovanju, čija je javna rasprava počela juče.

Profesionalnog upravnika će morati da angažuju i sve stambene zajednice u Srbiji koje imaju više od 30 stanova. Taj posao neće moći da radi svako. "Profesionalce" će regrutovati Privredna komora Srbije, koja će organizovati polaganje testova i licenciranje osoba koje mogu da se bave time.

Danom stupanja na snagu novog zakona, stanari će biti u obavezi da u roku od 60 dana izaberu ili angažuju upravnika i skupštinu, a još 15 dana će imati da registruju stambenu zajednicu u lokalnoj samoupravi. Opštine i gradovi će popisati sve skupštine stanara, a objedinjene podatke će slati Agenciji za privredne registre.

- U narednom periodu će biti detaljnije obrazloženi mehanizmi na koji će način profesionalni upravnik moći da naplati svoje troškove od stambene zajednice - rekla je za "Novosti" Jovana Atanacković, pomoćnik ministra građevine i infrastrukture. - Zalažemo se da naplata troškova bude po Zakonu o izvršenju za usluge slične komunalnim, tako da u te situacije možemo da uključimo i privatnog izvršitelja, koji će moći da naplati troškove upravljanja zgradom koje obavlja profesionalni upravnik.

Atanackovićeva je istakla da je ovo pravni okvir koji bi trebalo da doprinese da stambeni fond prestane da se urušava i da počne da se obnavlja.


NAKNADA I ZA KOMŠIJU

Prvi put se uvodi mogućnost i da upravnik iz redova stanara ima pravo na naknadu za svoj rad, u dogovoru sa komšijama.

- Smatrali smo da mu treba propisati pravo na naknadu s obzirom na dužnosti koje ima - rekla je Jovana Atanacković. - Vrlo je bitno da će jedinica lokalne samouprave za svoje područje propisati minimum sredstava koje treba na mesečnom nivou izdvojiti za održavanje.