POLjOPRIVREDNA inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine tokom jula i avgusta je proveravala bezbednost kod 38 proizvođača osvežavajućih bezalkoholnih pića i 25 pivara. Utvrđeno je da od uzorkovanih proizvoda osvežavajućih bezalkoholnih pića, samo dva uzorka po kvalitetu nisu odgovarala tehničkim propisima. Imala su manjak suve materije u odnosu na deklarisanu i naloženo im je povlačenje iz prometa i zabrana prometa dok se nedostaci ne otklone.

Kada je reč o deklaracijama, stvar je nešto dugačija. Kod 11 proizvoda osvežavajućih bezalkoholnih pića konstatovani su nedostaci na deklaracijama koji su se odnosili na nenavođenje kategorije aditiva, naznake o uslovima čuvanja i načinu korišćenja, kategorije proizvoda i energetske vrednosti, adrese proizvođača i neusaglašenosti fonta slova za navođenje alergena. Rešenjima je proizvođačima naloženo da deklaracije usaglase sa propisima. Takođe, analizom bezbednosti proizvoda konstatovano je da mikrobiološki svi proizvodi zadovoljavaju higijenske kriterijume.

Svi uzorkovani proizvodi piva po kvalitetu odgovaraju tehničkim parametrima i mikrobiološki svi zadovoljavaju kriterijume. Kod 12 uzorkovanih proizvoda piva konstatovano je nepostojanje odgovarajuće deklaracije u skladu sa tehničkim propisima. I to nenavođenje fonta slova za naznaku alergena, nejasan rok upotrebe, nepravilno naznačena količina alkohola, uslovi čuvanja i naznaka uvoznika. Poljoprivredni inspektori su naložili da proizvođači primene korektivne mere i usaglase svoje deklaracije sa propisanim definicijama.


KONTROLE

Na celoj teritoriji Srbije kontrola hrane biljnog porekla sprovodi se planski, kontinurano i redovno, napominju u Ministarstvu poljoprivrede.

- Poljoprivredna inspekcija obavlja kontrolu bezbednosti hrane biljnog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko i malo, pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, stručnih lica, predmeta i roba u proizvodnji, preradi i prometu na veliko i malo, kao i uzorkovanje proizvoda radi provere bezbednosti.