Devizne doznake koje je prošle godine srpska dijaspora poslala u maticu, prema podacima Narodne banke Srbije, vredele su 2,6 milijardi evra, što je znatno premašilo nivo stranih investicija u srpsku privredu u istom periodu.

Dijaspora je veliki neiskorišćeni ekonomski potencijal, značajan kanal kojim se mogu unaprediti ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom, saopštila je Privredna komora Srbije.

Od 2001. do kraja 2012, prema oceni ekonomista, u Srbiju je iz dijaspore stiglo više od 34 milijarde evra po osnovu doznaka, dok smo u u istom periodu privukli oko 19,5 milijardi evra stranih direktnih i portfolio investicija.

Dijaspora u velikoj meri može da doprinese promociji Srbije kao atraktivne investicione destinacije, ali i da podrži domaće kompanije da izvoze i nađu partnere na velikim tržištima u inostranstvu.

Procenjuje se da u svetu ima oko četiri miliona srpskih iseljenika i da je Srbija deveta na listi od 50 zemalja po broju emigranata na milion stanovnika.

Krajem juna u PKS je konstituisan novi četvorogodišnji saziv Poslovnog saveta za dijasporu koji okuplja 47 članova iz dijaspore i 21 člana iz matice sa ciljem da se ogromni potencijal dijaspore stavi u funkciju razvoja Srbije, saopštila je PKS.