RECEPT je jednostavan - ako piliće hranimo kukuruzom i sojom prozvedenim po najmodernijoj tehnologiji na našim imanjima, a na najsavremenijoj farmi, sa 200.000 pilića, radi samo sedam radnika, cena će im biti niža nego u Nemačkoj. Ako uz to dodamo i to da imamo svoje maloprodajne objekte, svoju najsavremeniju klanicu, kao i kamione za transport, stvar je jasna - objašnjava Petar Matijević, vlasnik Industrije mesa "Matijević".

Ovaj koncern nastao je iz male, zanatske mesare, a trenutno zapošljava više od 2.400 radnika u klanici i 127 prodajnih objekata. Tu su, takođe, i poljoprivredna dobra sa 25.000 hektara obradivog zemljišta, kao i devet stočarskih farmi i veliki ribnjak. Samim tim, kako objašnjava Matijević, zatvoren je sistem "od njive do trpeze".

- Podaci Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za veterinu, kažu da se u našoj klanici preradi više svežeg mesa, dobijenog sa naših farmi, nego u bilo kojoj drugoj klanici u Srbiji, a mislim da mi sami preradimo više mesa nego sve klanice u Vojvodini - ističe Matijević. - Preradili smo, od početka godine, 70.000 svinja, u svakom trenutku u tovu imamo 600.000 pilića, i na farmama, trenutno, imamo 4.500 bikova, jasno je da nam je potreba za uvozom minimalna i da možemo da poslujemo po sistemu "Danas u štali, sutra u prodavnici".

Najveći deo prizvoda iz sistema "Matijević", dodaje naš sagovornik, završava upravo na tržištu Srbije, odnosno, proizvodi se od domaćih proizvoda, za domaće tržište.

- Naravno, i mi uvozimo određene, manje količine smrznutog mesa, ali to najboljeg kvaliteta, i to samo za one dugotrajne proizvode čija tehnologija proizvodnje to zahteva - kaže Matijević. - Cilj nam je, naravno, da nastavimo da unapređujemo proizvodnju, a takođe i da širimo sektor primarne proizvodnje, jer samo na tom osnovu možemo da dodatno ojačavamo pozicije na domaćem, ali i planiramo širenje na strana, zahtevna tržišta.


POLjOPRIVREDNA GAZDINSTVA

NAJVEĆI dobavljači žive stoke u sistemu IM "Matijević" su poljoprivredna dobra - "Jedinstvo" i "Galad" iz Kikinde, "Ravnica" iz Bajmoka i farma "Mikićevo", "Agrovršac" iz Vršca, "Zlatica" iz Lazareva, "Ribar" iz Novog Kneževca i "Mat-Pile" iz Srpskog Itebeja, Banatskog Karađorđeva i Hetina.