BEOGRAD - Rok za ponošenje zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u Srbiji ističe danas, kao i rok dat lokalnim samoupravama da donesu nove cenovnike sa naknadama za legalizaciju, upozorilo je Ministarstvo građevine i urbanizma.

Resorni ministar Velimir Ilić je pozvao građane da podnesu zahteve i iskoriste pravo da legalizuju svoje objekte.

Zakon o legalizaciji objekata je stupio na snagu 1. novembra i predvideo je rok od 90 dana za podnošenje zahteva za legalizaciju i donošenje cenovnika na lokalnom novou.

U Ministarstvu građevine kažu da novih rokova neće biti, kao i da će precizne podatke o podnetim zahtevima imati tek kada ih gradovi i opštine budu o tome obavestili.

Prema podacima iz 2010. godine, u Beogradu ima oko 180.000 nelegalno sagrađenih objekata.

Do 11. marta 2010. podneti su zahtevi za legalizaciju oko 700.000 objekata u zemlji, a prema podacima Republičkog geodetskog zavoda u Srbiji ima ukupno oko 1,3 miliona objekata neupisanih u katastar.

Zakonom za legalizaciju objekata predviđa obimniju projektnu dokumentaciju i veće troškove za vlasnike.

"Očekujemo da nam opštine od 29. januara dostave cenovnike o visine naknade koje su donele, a građani će biti oslobođeni plaćanja za onaj deo koji su sami uložili u infrastruktruno opremanje neke lokacije. Lokalna vlast će sama to proceniti, a mi ćemo vršiti nadzor", rekao je Ilić Tanjugu.

Ilić je naglasio da je Zakon o legalizaciji objekata usklađen sa Ustavom i mišljenjem Ustavnog suda po pitanju nakande za legalizaciju, koju sada samostalno određuju lokalne samouprave.

On je podsetio da je Ustavni sud proglasio neustavnim odredbe o legalizaciji "Dulićevog" Zakona o planiranju i izgradnji, pošto je sud smatrao da se olakšicam koje je predviđao čini diskriminacija.

Ilić je kazao da, prema mišljenju Ustavnog suda, olakšice ne mogu da budu veće nego što predviđa redovna procedura za dobijanje građevinske dozvole.

On je napomenuo da će Ministarstvo građevine moći da vrši nadzor nad procesom legalizacije tek kada lokalne samouprave dostave cenovnike za legalizaciju.

Ilić je podsetio da građani koji ne mogu da plate redovan proces legalizacije mogu po posebnom zakonu da upišu svoje nelegalne objekte u katastar.

U Ministarstvu građevine očekuju da će najviše zahteva za legalizaciju objekata biti podneto poslednjeg dana odnosno danas.