NACRT zakona o takozvanoj katastarskoj legalizaciji naći će se pred ministrima na narednoj sednici Vlade Srbije, kaže za "Novosti" Velimir Ilić, ministar građevinarstva. Za ponedeljak je, navodi, zakazan sastanak sa Agencijom za borbu protiv korupcije, na kojem će biti otklonjene sve nejasnoće. Većina primedbi Agencije, koja u izvornom tekstu nacrta vidi prostor za korupciju, već je uvažena, samo što u dokumentu objavljenom na sajtu Ministarstva te izmene još nisu unete.

- Realno nema nekih posebnih primedbi Agencije - ističe Ilić.

- Ako je nešto besplatno za sve, onda tu nema korupcije. Sporni su objekti, koji su izgrađeni na tuđem zemljištu, ali je takvih zdanja svega tri do četiri odsto, dok je u svim drugim slučajevima vlasnik objekta i vlasnik parcele. Ali, i za tuđe zemljište smo po preporuci Ustavnog suda našli rešenje i vlasniku mora da se plati parcela. Za Nacrt zakona, koji je u četvrtak trebalo da bude na sednici Vlade, prikupili smo 24 potrebna pozitivna mišljenja. Međutim, na sat pre sednice, Agencija je dostavila primedbe i mi smo dokument povukli sa dnevnog reda, iako tu obavezu nismo imali.

Ministar kaže da hoće "čist" zakon u skupštinskoj proceduri, pa je zato Ministarstvo spremno da nacrt poboljša ukoliko su primedbe Agencije osnovane.

- Poštujemo Agenciju i ne želimo da zakon ode u Skupštinu, a da postoji primedba da ima elementa korupcije - ističe Ilić.

- Mi ne legalizujemo objekte nego upisujemo svojinu u katastar i to od nas Evropa traži.

Mi smo u jedinstvenoj evidenciji nekretnina Evrope i tih 1,3 miliona ili trećina ukupnog broja objekata mora da bude zavedena. Naravno, onaj ko upiše svojinu u katastru može onda da raspolaže legalno svojom imovinom, da je proda, stavi pod hipoteku...

Javni objekti, kako navodi Ilić, kao što su sportske hale, razna ugostiteljska zdanja, tržni centri... moraju da idu u redovan postupak legalizacije. Tu mora da se uradi projektna dokumentacija, protivpožarna zaštita...

Na trasi koridora, infrastrukturnih objekata milosti nema - nelegalna zdanja biće kao sporna najpre upisana u katastar do izvršenja rešenja o rušenju.


NEMA VIŠE DIVLjE GRADNjE

Ministar Ilić kaže da posle katastarske legalizacije neće biti više divlje gradnje. Novim Zakonom o planiranju i izgradnji dozvole će se izdavati brže, a investitori neće imati velike početne troškove, već će obaveze za uređenje zemljišta i razne druge takse izmiriti pre izdavanja upotrebne dozvole. Takođe, kada je reč o uređenju zemljišta plaćaće samo realan trošak.
- Za naselje Stepa Stepanović gradu je na ime naknade za uređenje zemljišta plaćen 21 milion evra, a trenutno ih molimo da naprave neke ulice u kompleksu, a oni kažu da im to sada nije u planu - ističe Ilić. - Ako investitor sam može infrastrukturno da opremi lokaciju onda ništa ne treba da plati.