Narodna banka Srbije u petak je promovisala novu novčanicu od 2.000 dinara koja će biti puštena u opticaj 30. decembra. Ova novčanica prvi je potpuno novi apoen koji izlazi na tržište posle više od sedam godina. Na njenom licu nalazi se portret Milutina Milankovića, dok je na naličju figura ovog svetski uvaženog naučnika, sa fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela.

- Novom novčanicom od 2.000 dinara smanjićemo ukupnu količinu papirnog novca u opticaju za oko 20 miliona komada, a samim tim i troškovi izrade za oko 170 miliona dinara - rekao je Dejan Šoškić, guverner NBS. Na taj način olakšaćemo poslovanje sa novcem i upotpunićemo postojeću seriju novčanica izdanja NBS. Novom novčanicom se ne povećava ukupan iznos novca u opticaju već se samo menja postojeća struktura postojećeg novca.

Milovan Ignjatović, generalni direktor Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, naglasio je da su novi apoeni do sada najbolje zaštićeni od falsifikovanja.

- Nova novčanica ima mašinski čitljive elemente zaštite, OVD kinegram i vidljiva zaštitna vlakanca koji novu srpsku novčanicu čine izuzetno teškom za zloupotrebu - rekao je Ignjatović.

- Po tehnološkom i dizajnerskim rešenjima na nivou je evra i u njenoj izradi učešće ručnog rada je 72 odsto, a mašinskog svega 28 odsto.


ZAMENA

Kako je objasnila Blaženka Robović, direktor sektora za poslove sa gotovinom NBS, do sada je bio veliki pritisak na apoene od 1.000 dinara, koji su najviše korišćeni u platnom prometu. Ubuduće će novčanica od 2.000 dinara donekle ublažiti postojeći pritisak. Svake godine u novčani sistem ubacivaće se po 20 miliona novčanica od 2.000 dinara. Taj proces pratiće i povlačenje apoena od 1.000 dinara.