Kupcu veća prava

D. MARINKOVIĆ

nedelja, 17. 10. 2010. u 21:00

Купцу већа права
Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača o prednosti novih propisa, koji uskoro stupaju na snagu

USVAJANjEM novog zakona o zaštiti potrošača naši građani će konačno dobiti visok stepen zaštite. Pre svega, kada su u pitanju rokovi i procedura reklamacije, kaže za "Novosti" Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Zakon je u velikoj meri evropski, kaže Bogosavljević, ali ima i slabe strane - poglavlje oko potrošačkih kredita isključeno je iz ovog akta uz obrazloženje da će biti uređeno novim zakonom.

- Time se mnoga važna pitanja, ne samo kredita, već i osiguranja i lizinga, prenose u nadležnost drugog zakona - ističe Bogosavljević.

* Koje su ključne novine Zakona o zaštiti potrošača?

PRETI ODLAGANjE
* KADA će zaista početi da se primenjuje novi zakon, koji stupa na snagu 1. januara? - U celosti morao da bude primenjen od 1. januara. To znači da u međuvremenu moraju biti doneti svi podzakonski akti. Plašim se, ipak, da se to neće desiti. To bi samo značilo da se ono što je regulativa u EU, u Srbiji ponovo odlaže.

- Kupac, ako uoči nedostatke, u roku od šest meseci može da vrati robu, a teret dokazivanja sada se prenosi na trgovca. To se bitno razlikuje od dosadašnjeg stanja oko reklamacije u garantnom roku i otklanjanja nedostataka. Sada procedura favorizuje trgovce i proizvođače, jer je teret dokazivanja na slabijoj strani - kupcu. Nove odredbe su veoma značajne, posebno što se poslednjih godina u Srbiji prodaje roba znatno nižeg kvaliteta.

* Uvedena je i garancija od dve godine na svu robu široke potrošnje...

- Ta pogodnost mnogo znači, posebno što su kod nas proizvođači i uvoznici određivali znatno kraće rokove u odnosu na minimalne rokove za tehničku robu, koji važe u Evropi. Dakle, svesno se išlo na mehanizam kojim je omogućavan uvoz robe lošijeg kvaliteta. Šta to znači za oživljavanje naše proizvodnje, suvišno je i obrazlagati.

* Trgovac je, po novom, odgovaran i za robu i za usluge koje plasira...

- Suštinska prednost novog zakona je i obaveza trgovca da kupca obavesti o svim svojstvima proizvoda koji nudi. Proizvođač je neosporno odgovoran za kvalitet. Ali, odgovornost deli i trgovac. Jer nije, recimo, sproveo kontrolu kvaliteta osnovnih parametara tog proizvoda.

* To znači da mora da pazi od koga nabavlja robu i šta prodaje?

- Svakako. Ako bude utvrđeno da je roba nekvalitetna, onda će o svom trošku morati da je povuče i nadoknadi štetu potrošaču. Do sada se svesno išlo na mehanizam koji je dovodio potrošače u nepovoljan položaj. Od sada to neće biti moguće.

* Zakon predviđa i redovno informisanje javnosti o ponašanju proizvođača i prometnika?

- Odgovornost za to moraće da se deli između proizvođača i trgovaca, potrošača i državnih organa, svakoga u okviru svojih nadležnosti.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (2)

Banjo

17.10.2010. 22:55

Kupcu veća prava? Sezona je kupovine ogreva za zimu. Preprodavci ogrevnog drveta na pijacama kradu drva na meri. Da li ne kokontrolise te preprodavce, i zbog cega im je dozvoljeno da otvoreno zakidaju na meri, a da im niko nista ne moze? Kupci su prinudjeni da kupuju i ako u napred znaju da ce biti pokradeni. Pitanje je samo za koliko ce te drvoseca zavrnuti.

Dragan

18.10.2010. 08:36

Možda će najzad ljudi početi da otvaraju proizvodnju, umesto mahom trgovinu. Dosta mi je svakakvih super marketa, butika, kineskih i turskih radnji i ostalog skladišta svakakvog đubreta koje se nije moglo prodati u drugim delovima Evrope.