PROIZVOĐAČI mleka i mlekare nikako da se "nađu", pa se lako može ponoviti prošlogodišnji scenario sa prosipanjem ove namirnice po ulicama i livadama. Otkupljivači, kako navodi Sanja Bugarski, menadžer Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, ne prihvataju da cena za mleko ekstra kvaliteta bude 31,50 dinara po litri, pa su razni vidovi protesta sve izvesniji.
Stočari, vlasnici farmi muznih krava su, objašnja Bugarski, nezadovoljni što mlekare nijednu stavku iz dostavljene kalkulacije o njihovim troškovima proizvodnje nisu osporile, ali su ipak odbile zahtev za povećanje cene. I to uprkos činjenici da je prosečna cena mleka oko 20 dinara.
- Najbolji argument za povećanje cene, koji govori i o neisplativosti proizvodnje je slanje u klanice gotovo 80.000 muzara - ističe Bugarski. - Na taj način, sama mlekarska industrija, svoju sirovinsku bazu svela je na minimum.
Samo povećanje cene, kako napominje Bugarski, stočare ne dovodi "u plus". Takvo rešenje samo "pegla" negativno poslovanje iz prošlih šest meseci, od kada su cene, sa 31 dinar smanjene na sadašnji nivo.
- Sada se maksimalna cena može dobiti samo za mleko koje ima više od četiri odsto mlečne masti, a proteine, ako ih ima više od 3,3, odsto, niko ne plaća - kaže Bugarski. - Svuda u svetu se mleko plaća po procentu proteina, a samo kod nas, mlečna mast je glavni faktor za ocenjivanje cene.
Mlekare, međutim, kažu da prostora za povećanje cene, u ovom mometnu nema.
- Retko ko to pominje, ali cena mleka ekstra klase u Srbiji je veća nego u zemljama EU - kaže Goran Stoparić, rukovodilac sirovinskog sektora u "Subotičkoj mlekari". - Najveće mlekare, naime, tamo mleko plaćaju 23 ili 24 evro centa, a kod nas je, kada se preračuna cena od oko 27 dinara, odnosno 28 ili 29 evro centa. Uz to, treba imati u vidu da se mlekare u Srbiji bore i sa manjom kupovnom moći stanovništva.

NA SEVERU I NA JUGU
ZA prvih osam meseci ove godine, povećali smo otkup za pet odsto - kaže Stoparić. - Treba, međutim, imati u vidu i ogromne razlike u otkupnoj ceni mleka. Proizvođači oko Subotice, koji postižu visok kvalitet, imaju prosečnu cenu od oko 25 dinara, dok proizvođači, u Južnoj Srbiji, često za mleko dobijaju 15 dinara.