Među onima koji sa pažnjom očekuju konstituisanje nove vlade svakako su građani zainteresovani za kupovinu automobila. Jer, ima velikih izgleda da se u Srbiji do četvorotočkaša ubuduće dolazi uz niže dažbine, a do nekih, na primer, ruskih, i bez carine.
Poznavaoci prilika na tržištu automobila očekuju da nova vlada ispuni ono o čemu se vrlo često govorilo u predizbornoj kampanji. Pre svega, da prepolovi carinsku stopu za uvoz putničkih vozila, odnosno da je od nove 2009. godine svede na deset odsto. Takođe, očekuje se i da se porez na prenos apsolutnih prava, koji je smanjen sa pet na 2,5 odsto, konačno svede na najavljenih jedan odsto vrednosti automobila u prometu.
Takođe, priprema izmene Zakona o carinskoj tarifi, koja bi konačno skinula zaštitu od spoljne konkurencije jedinoj fabrici automobila u Srbiji, nije sporna. Prema nekim inicijalnim planovima, ova izmena bi se u setu ostalih poreskih i drugih ekonomskih zakona mogla naći pred poslanicima novog saziva Skupštine Srbije već u oktobru.
Odmah posle ratifikacije „gasnog“ aranžmana sa Rusijom, članovi Međudržavnog trgovinskog komiteta Rusije i Srbije trebalo bi da „osveže“ spisak robe kojom će se trgovati pod specijalnim uslovima. Već je izvesno da će se na ovom spisku naći i putnički automobili, ali samo u ograničenom kontingentu od 5.000 do 10.000 vozila na godišnjem nivou. Rusi bi, naime, na ovo tržište vrlo rado bez carina plasirali njihov nacionalni ponos - „ladu“. Ovaj automobil je danas, po svim performansama, vozilo izuzetno dobrog kvaliteta.

„MRKA KAPA“ ZA CRNOGORCE
Brzo rešavanje statusa vozila koja danas građani Srbije koriste, a koja su, zbog neispunjavanja standarda evro tri, i dalje registrovana u Crnoj Gori - neće sigurno biti jedan od prioriteta nadležnih ministarstava nove vlade. Skoro da nema nikakvih šansi da se ovi automobili, kroz plaćanje bilo kakve takse, uvedu u legalne registracione spiskove MUP-a.