SRBIJA će sve obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu namiriti pre roka, najkasnije u prvom tromesečju sledeće godine. Narodna banka Srbije je o tome obavestila Rodriga de Rata, generalnog direktora ove svetske finansijske institucije i predložila da preostali dug od 468 miliona dolara iz trogodišnjeg aranžmana prevremeno otplati u dve rate. Prva deo biće uplaćen u decembru, a drugi u martu sledeće godine.
- Imajući u vidu veliki priliv deviza od privatizacije, stranih direktnih investicija, kao i stalni rast deviznih rezervi koje su krajem oktobra dostigle nivo od 10,31 milijardi dolara, stekli su se uslovi da se nastavi prevremena otplata duga MMF, započeta u junu ove godine - smatra Narodna banka Srbije. - To bi pozitivno uticalo na dalje smanjenje spoljne zaduženosti zemlje.
U ovoj godini, MMF je već vraćeno 500 miliona evra. Početkom godine je završen trogodišnji finansijski aranžman koji je Srbiji doneo dodatni otpis duga Pariskom klubu poverilaca. Međunarodni monetarni fond je odlučio da produži postmonitoring program za još jednu godinu. Ova međunarodna finansijska institucija je u svom nedavnom izveštaju pohvalila napredak Srbije na ekonomskom planu, ali je zabrinut zbog potrošnje iz NIP, nezaposlenosti i spoljnog duga.
Zaključenjem finansijskog aranžmana, MMF je u Srbiji izgubio položaj glavnog kontrolora svih ekonomskih dešavanja, tako da je njegov status sveden na praćenje naše makroekonomije. Nadležni više nisu zainteresovani za sličan program sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom.