Trgovcima ljudi sudi se po 15 godina

V.C.S.

četvrtak, 09. 07. 2020. u 11:15

Трговцима људи суди се по 15 година

Ilustracija, foto: Ž. Knežević

Analiza sudskih postupaka pokazala da sudovi dodeljuju male kazne za ovo krivično delo

KAZNE za posredovanje u vršenju prostitucije, trgovine ljudima i trgovine maloletnicima radi usvojenja najčešće se propisuju u visini zakonskog minimuma, a sudski postupci traju i po 15 godina, pokazala je analiza pravosudne prakse koju je uradilo Udruženje Astra.


Analiza je sačinjena u okviru projekta "Ka unapređenju položaja žrtava trgovine ljudima u institucijama sistema", uz podršku Ambasade SAD.


Za krivično delo trgovina ljudima prošle godine je u 75 odsto slučajeva izrečena zatvorska kazna između tri i pet godina, a samo u četvrtini procesa preko pet. Kada se podaci uporede sa godinom pre toga, vidi se porast broja kazni između tri i godina i pad udela dužih od pet. Takođe, od 37 žrtava, 14 njih su maloletnici, a poseban problem je to što njihova privatnost u sudskom postupku nije bila adekvatno zaštićena, konstatuje Astra.


Interesantno je i da je duplo povećan procenat postupaka koji su trajali do godinu dana, a najkraći je trajao samo jedan dan, jer je potpisan sporazum o priznanju krivice.


Uprkos svim naporima države, ispostavilo se da žrtve i dalje ne mogu da ostvare pravo na kompenzaciju u krivičnom postupku, makar delimičnim odlučivanjem sudova o imovinskopravnom zahtevu. Po pravilu, oštećeni su upućivani na parnicu, iako su od 2011. zabeležena samo dva slučaja ostvarene kompenzacije za žrtve trgovine ljudima u parničnom postupku.


Analiza je pokazala i da pravosudni organi radi bržeg i lakšeg rešavanja sudskih procesa, krivično delo trgovina ljudima često kvalifikuju kao posredovanje u vršenju prostitucije, što ide na štetu žrtavama zbog blažih kazni.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije