Generalni sekretar i redovni član SANU Marko Anđelković (75) preminuo je u petak, 10. aprila, u Beogradu, posle duže i teške bolesti.


“Bio je jedan od najznačajnijih srpskih genetičara, koji je dao izuzetan doprinos u proučavanju genetike populacija. Tokom višedecenijskog rada učestvovao je u uobličavanju značajnih istraživačkih pravaca koji su i dalje aktuelni i prepoznatljivi u svetu nauke”, stoji u saopštenju SANU.

Anđelković je rođen 18. septembra 1945. u Beogradu.  Diplomirao je 1968. godine na Odseku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Begradu. Tokom narednih deset godina Marko Anđelković je završio dve specijalizacije iz oblasti populacione genetike na univerzitetima u Beču i Tibingenu (SR Nemačka), magistrirao je i doktorirao na Univerzitetu u Beogradu, a potom priveo kraju postdoktorske studije iz populacione genetike na Biološkom fakuletu Jelskog univerziteta (SAD) 1978/79.

Akademik Marko Anđelković je bio redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu , a od početka do kraja svoje naučne karijere radio je i na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković" Univerziteta u Beogradu

Za dopisnog člana SANU izabran je 2003, a za redovnog 2009. godine. Funkciju Generalnog sekretara SANU akademik Anđelković je obavljao od 2015. godine. Bio je i predsednik Akademijskog odbora „Čovek i životna sredina" i Odbora za proučavanje faune Srbije. Od 2006. do 2014. obavljao je funkciju zamenika sekretara Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU. Proteklih nekoliko godina dao je, bez ikakvog preterivanja, kao generalni sekretar nemerljiv doprinos radu ove kuće.

Akademik Anđelković je bio član brojnih domaćih i međunarodnih stručnih udruženja. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja za doprinos u unapređenju bioloških i srodnih nauka. Urednik je mnogih izdanja, od kojih je većina obavljena u okviru izdavačke delatnosti Srpske akademije nauka i umetnosti.

“Njegov odlazak veliki je gubitak ne samo za SANU, već i za srpsku nauku i društvo u celini”, saopštio je SANU.