Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane, u cilju pružanja zdravstvenih usluga vojnim osiguranicima tokom pandemije Covid-19, donela je odluku o privremenom izmeštanju specijalističkih kabineta Poliklinike Vojnomedicinske akademije u objekat Vojnomedicinskog centra „Novi Beograd“.


Pre ulaska u objekat VMC „Novi Beograd“ biće organizovana trijaža pacijenata, a svi febrilni pacijenti, kao i oni sa sumnjom na Covid-19, biće upućivani u ambulante nadležne za tu kategoriju pacijenata.


U narednom periodu rad specijalističkih službi biće organizovan po posebnom rasporedu.


*Dečiji dispanzer radiće svakog radnog dana od 8.00 do 18.00 časova, a vikendom i neradnim danima od 8.00 do 14.00 časova.


*Kabineti za kardiologiju, endokrinologiju, hematologiju, dermatologiju i psihijatriju radiće ponedeljkom, sredom i petkom od 8.00 do 14.00 časova.


*Kabinet za neurologiju radiće ponedeljkom, utorkom i petkom od 8.00 do 14.00 časova.


*Kabinet za reumatologiju radiće utorkom i četvrtkom od 8.00 do 14.00 časova.


*Kabinet za plastičnu hirurgiju radiće ponedeljkom od 8.00 do 14.00 časova.


*Kabinet za ortopediju radiće utorkom od 8.00 do 14.00 časova.


*Kabinet za neurohirurgiju i Dispanzer za ginekologiju i humanu reprodukciju radiće petkom od 8.00 do 14.00 časova.


*Stomatološka služba radiće svakog radnog dana od 8.00 do 18.00 časova u prostorijama VMC „Novi Beograd“, VMC „Slavija“, VMC „Cerak“ i ambulanti „Banjica“.