Nakon konsultacija sa ekspertskim timom Narodne Republike Kine, a po nalogu republičkog i Kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, 24. marta 2020. doneta je odluka da Vojnomedicinska akademija zbog sistema centralne ventilacije nije adekvatna bolnica za prijem pacijenata obolelih od korona virusa, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

S tim u vezi, od 25. marta u VMA su upućivani svi pacijenti kojima je hitna medicinska pomoć neophodna, nezavisno od vrste zdravstvenog osiguranja.

Tokom dva dana, 25. i 26. marta 2020. iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, zdravstvene ustanove naknadno određene za lečenje Covid pozitivnih pacijenata, na nastavak hospitalnog lečenja u VMA upućeno je 55 pacijenata, dok je iz Kliničkog centra Srbije premešteno šest pacijenata. Osim prijema hitnih stanja, iz KBC Zvezdara na nastavak dijaliznog lečenja u VMA upućena su 72 pacijenta.

Na prijemno-trijažnom punktu ispred Centra hitne pomoći VMA od 25. marta do 6. aprila pregledano je 2.350 građana.

U istom periodu posle trijaže, u Centru hitne pomoći VMA pregledana su 1.383 pacijenta čije je zdravstveno stanje zahtevalo dalje dijagnostičke i terapijske procedure. Od toga, na stacionarno lečenje u VMA primljena su 274 pacijenta, 239 civilnih i 35 vojnih osiguranika, i urađeno je 47 hitnih operativnih procedura.