VLADA Srbije donela je Uredbu o raspodeli novčanih sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama, koja važi godinu dana. Ona predstavlja prelazno rešenje do početka potpune primene Zakona o nauci i istraživanjima, donetog prošle godine, koji predviđa institucionalno finansiranje naučnih institucija. Primena ovog zakona počela je 1. januara, a on je predvideo mogućnost da se najduže u trajanju od dve godine donesu prelazna rešenja, poput ove uredbe kojom su, inače, obezbeđena sredstva za plate naučnika, plaćanje režija i materijalnih troškova istraživanja.

Unutrašnju preraspodelu sredstava vrši direktor instituta ili dekan fakulteta, a oni su bili dužni da Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostave detaljan godišnji plan rada i spiskove zaposlenih kako bi novac na vreme bio uplaćen.

- Plate naučnika biće iste kao i do 31. decembra 2019, godine sa pripadajućim povećanjem u 2020. godini, a ono iznosi 10 odsto, koliko je Vlada povećala plate za nauku - kaže za naš list dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke Srbije.

To znači da će raspon plata u nauci biti između 75.000 dinara, koliko ima naučnik najniže kategorije do 124.000 dinara, koliko mesečno prima naučnik sa najvišim zvanjem.

- To jeste manjkavost u primeni ovog zakona, ali je Uredba prelazno rešenje, a radna grupa radi na donošenju Pravilnika o institucionalnom finansiranju, koji će uz neke podzakonske akte, koji su takođe u izradi, dovesti do potpunog ukidanja kategorija - kaže dr Jovović.


Pročitajte i: Plate naučnika sigurne


Naša sagovornica ističe i da Ministarstvo radi na katalogu radnih mesta zaposlenih u nauci, čija prva faza je završena, a kompletan posao biće obavljen za oko dva meseca, nakon čega će taj katalog usvojiti Vlada.


Neke odredbe Zakona o nauci su zaživele, a među njima i ona o drugačijem izboru u naučna zvanja, gde je zakon dao izvesne olaškice.

Istovremeno, dr Jovović pojašnjava da je prednost novog Zakona o nauci to što će se vrednovati najbolji rezultati rada i što neće moći da se dogodi da neko nešto napiše bez obaveze da to i uradi ili da se vlada po principu - radili ne radili, dobićemo platu.

- Pravilnikom o institucionalnom finansiranju će biti precizno navedeni kriterijumi za ocenu rada instituta, detaljan godišnji plan rada, ali i godišnji izveštaj o radu, a biće predviđene i kazne za one koji ne ispune zadatke koje su naveli, kao i nagrade za one koji budu radili izuzetno dobro. U interesu svih biće da urade ono što je zacrtano - navodi naša sagovornica.


Da novac pristiže, potvrdio nam je predsednik Zajednice instituta Duško Blagojević, koji ističe da instituti unutar sebe treba da naprave plan kako će novac potrošiti.

On ističe da je ovo prelazni period ka institucionalnom finansiranju i naglašava da naučnici čekaju da Fond za nauku u potpunosti zaživi i da se raspiše konkurs na kome bi se pojavile sve naučne ideje.

Do sada je, inače, Fond za nauku raspisao program za prijekte mladih istraživača (PROMIS), očekuje se raspisivanje programa za saradnju sa dijasporom, zatim će uslediti program "Ideje" i program "Veštačka inteligencija".


VIŠE NOVCA NAJBOLjIMA

NOVIM zakonom napravljena je kompletna reforma sistema finansiranja naučnih istraživanja - prelazak sa finansiranja u kome su svi projekti, bez obzira na kvalitet, dobijali sredstva, na institucionalno i finansiranje samo najboljih projekata - pojasnio je ranije za naš list prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.