Konzorcijum "V.I.P. Sekjuriti d.o.o." je danas saopštio da nije tačno da njegovi zaposleni štite objekte Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, "već štite perimetar objekata koji se tiču parking-prostora, ulaza i izlaza..., propuštanje vozila, dok samu unutrašnjost objekata i dalje čuvaju pripadnici MUP-a".


U saopštenju se navodi da takođe nisu tačni navodi u medijima da se cena angažovanja "nakon davanja Ponude konzorcijuma koji je učestvovavao u Javnoj nabavci povećala za 100,00 dinara pre potpisivanja Ugovora" s Ministarstvom o tome.


Po navodima "V.I.P. Sekjuriti", "u Ugovoru o javnoj nabavci koji je potpisan na osnovu Okvirnog sporazuma, MUP-ov broj 07 br. 404-JN-335/19 od 04.12.2019. u članu 2. između ostalog se definiše i cena radnog sata koja iznosi 490,00 dinara po radnom satu, bez obračunatog PDV-a".


U saopštenju se navodi i da "u okviru konzorcijuma posluju firme koje imaju višegodišnje iskustvo i praksu u radu s Ministarstvima unutrašnjih poslova širom Evrope, koji se ogledaju u 'autsorsingu' poslova, ne samo u pružanju usluga privatnog obezbeđenja.., već se bave i poslovima koji po svojoj prirodi ne predstavljaju suštinu policijskog posla, među kojima su izdavanje ličnih dokumenata, transport osuđenika, uzimanje otisaka od osumnjičenih".


Predstavnici opozicije u srbiji su objavili da su "ugovoreni poslovi čuvanja objekata MUP-a sa kompanijama za privatno obezbeđenje, među kojima je i firma bivše savetnice ministra Nebojše Stefanovića i bivše državne sekretarke MUP-a Milene Vuković", koji obezbeđivanje naplaćuju dvostruko više od zarade pripadnika MUP-a na istim poslovima, zbog čega postoji sumnja da se radi o "korupcionaškom ugovoru".