- Ovo je godina Kopnene vojske i ovo je godina modernizacije i opremanja Kopnene vojske. Rod artiljerije je u svakoj vojsci jedan od najvažnijih njenih delova, udarna pesnica svake vojske. Artiljerija se modernizuje, napreduje i kao što vidite, naši sistemi veza, naš sistem osmatranja, naš sistem izviđanja i naš sistem dejstvovanja moći će da se meri sa najsavremenijim armijama na svetu – istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je danas obišao pripadnike Mešovite artiljerijske brigade koji se obučavaju na novousvojenim sredstvima naoružanja i vojne opreme, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Zahvaljujući tome što imamo domaću pamet i domaće znanje, dodao je ministar odbrane, mi smo u stanju da modernizujemo to što već imamo i da to podignemo na svetski nivo, da možemo da se merimo sa bilo kojom vojskom, a da to ne plaćamo desetinama i stotinama miliona evra.

- Ono što imamo, modernizujemo, prilagođavamo i u stanju smo da se merimo sa svakom drugom vojskom. Kada imate domaću pamet i kada imate domaće znanje, za daleko manje novca možete da budete opremljeni kao mnogo bogatije i mnogo veće armije. Vojska Srbije se modernizuje, oprema i napreduje i Vojska Srbije svakog dana, bez i jednog jedinog dana izuzetka, negde se obučava, priprema i radi – poručio je ministar Vulin.

Pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović ukazao je da u skladu sa planovima razvoja sposobnosti vojske, modernizacija sistema vatrene podrške je jedan od prioriteta i u tom smislu su najbitniji rezultati postignuti u prethodnom periodu.

- Konkretno od onih 49 sistema koji su uvedeni u naoružanje vojske prošle godine, najveći deo se ticao baš artiljerije. Jedan od ključnih podsistema koji je trebalo značajno da unapredi artiljeriju, da olakša i ubrza njen rad je među sredstvima koja su danas prikazana i jedna od njegovih glavnih karakteristika je što je to univerzalan sistem kojim će biti modernizovana praktično sva oruđa naše artiljerije – istakao je pomoćnik ministra Miloradović.

On je najavio da se tokom ove godine planira završetak napora na razvoju novih artiljerijskih sistema, a reč je o jednom novom sredstvu i jednom novom oruđu, kao i o nekoliko tipova municije povećanog dometa i efikasnosti, čime bi se taj proces završio.

- Kao što se moglo i videti, Mešovita artiljerijska brigada već je primila deo tih sredstava, obučava se na njima i ulazi se sa ugovorima koji su potpisani krajem prošle godine u serijsku modernizaciju i masovnije opremanje naših artiljerijskih sistema. Trend je inače u svetu i artiljerija za podršku se vraća na scenu kod glavnih svetskih sila. Mnogo se očekuje u smislu poboljšanja ukupne sposobnosti Kopnene vojske od sistema artiljerije – naglasio je pomoćnik ministra Miloradović, dodajući da sa dosadašnjim dostignućima iz domena artiljerije mi možemo reći da držimo korak sa znatno tehnološki naprednijim i bogatijim zemljama od naše.

Kako je istakao potpukovnik Dejan Caković, rukovodilac obuke za pripadnike mešovite artiljerijske brigade, Vojnotehnički institut je tokom prošle godine završio razvoj artiljerijskih sredstava koja su danas prikazana.

- Ta sredstva su usvojena u naoružanje i vojnu opremu i svrha ove obuke je da se pripadnici Mešovite artiljerijske brigade osposobe za rad na tim sistemima, svako iz svog domena. Komandiri baterija su se obučavali za rad na komandnom izviđačkom vozilu artiljerijske baterije, računači su se obučavali za rad na Univerzalnoj pokretnoj računačkoj stanici, komandiri oruđa su se obučavali za rad cele posade na digitalizovanom “Ognju”. Suština cele obuke je da oni mogu samostalno da izvrše sve zahtevane zadatke – naglasio je potpukovnik Caković.

Potporučnik Nemanja Pribičević iz Meštovite artiljerijske brigade, istakao je da je obuka realizovana uspešno i da su pripadnici te brigade spremni za rad na sredstvima koja su nedavno primljena u Vojsku Srbije.

- Obuka je realizovana sa pripadnicima Vojnotehničkog instituta. Mi smo se obučili za rad na ovim sistemima, ovladali smo i radom na softveru – naglasio je potporučnik Pribičević i dodao da su spremni da znanje koje su stekli tokom obuke prenesu ostalim pripadnicima u brigadi.

Tokom obilaska, ministru Vulinu predstavljeni su ciljevi obuke, sredstva koja se koriste u lancu upravljanja artiljerijskom vatrom, kao i sam proces obuke.

Obilasku su prisustvovali i načelnik Uprave za odbrambene tehnologije general-major Mladen Vuruna, načelnik Uprave za planiranje i razvoj Generalštaba brigadni general Milan Popović, direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik Bojan Pavković i komandant Mešovite artiljerijske brigade pukovnik Novica Petrović.