Počela obuka za lobiste: Prijavilo se 46 kandidata

Tanjug

petak, 07. 02. 2020. u 13:56

Почела обука за лобисте: Пријавило се 46 кандидата
U Agenciji za borbu protiv korupcije počela je dvodnevna obuka prve grupe budućih lobista
U Agenciji za borbu protiv korupcije počela je dvodnevna obuka prve grupe budućih lobista.

Na poziv za obuku javilo se 46 kandidata, a zbog velikog broja prijavljenih, prva obuka biće održana u tri termina, objavljeno je na sajtu Agencije.

Prvi termin obuke je 6. i 7. februara, drugi 18. i 19. februar, a treći 25. i 26. februara.

Pravilnikom o programu obuke obuhvaćeno je osam oblasti: ustavno uređenjeSrbije, lobiranje, kodeks ponašanja ucesnika u lobiranju, oblast državne uprave i lokalne samouprave, sukoba interesa i borbe protiv korupcije, finansiranja političkih subjekata, oblast krivičnih dela i prekršaja i oblast zaštite podataka o ličnosti.

Direktor Agencije Dragan Sikimić istakao je juče u pozdravnom govoru da je pred učesnicima obuke velika odgovornost jer iako je lobiranje zakonom regulisana aktivnost, istraživanja pokazuju da u mnogim zemljama građani ne razlikuju lobiranje od korupcije.

"Od vašeg zalaganja i ozbiljnosti zavisiće kako će građani percipirati lobiste i da li ovako regulisana oblast lobiranja može da posluži kao primer dobre prakse drugim državama, članicama Saveta Evrope, koje lobiranje još nisu pravno uredile", kazao je Sikimić.

Kako se navodi na sajtu, zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri se štiti javni interes, budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije i podiže poverenje građana u proces donošenja odluka, odnosno utvrđivanje pravila u vezi sa obavljanjem lobiranja.

Pomoćnica direktora Verka Atanasković rekla je da su zaposleni u Agenciji učili od istaknutih stručnjaka o međunarodnim standardima, regulisanju lobiranja kao mehanizma prevencije korupcije, kao i principima i praksi u ovom domenu.

"Lobiranje treba da bude transparentno i odgovorno i da doprinese jačanju demokratije", navela je Atanasković.