SVE više pacijenata u Srbiji, naročito onih najtežih, koristi službu kućnog lečenja, koje rade pri domovima zdravlja. Broj kućnih poseta lekara, medicinskih sestara i tehničara u poslednjih sedam godina povećan je za više od pola miliona, ali kapaciteti ovih službi, naročito kadrovski, morali bi da se pojačaju.

Tokom prošle godine timovi za kućno lečenje 167 domova zdravlja, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", imali su više od tri miliona poseta pacijentima. Takvih poseta, recimo 2012. godine, bilo je 2,4 miliona.

Neke od ovih službi rade sa malim brojem lekara, ali uspevaju da pokriju sve potrebe za kućnim lečenjem. Tako Služba kućnog lečenja Doma zdravlja Novi Beograd, najstarija na ovim prostorima, ima tri lekara i 19 sestara na podeli terapije. U istoj službi na Paliluli, koja pokriva teritoriju sa više od 185.000 stanovnika, radi jedan specijalista, šest lekara opšte medicine i 20 medicinskih sestara-tehničara, dok Novi Sad raspolaže sa 18 lekara i 57 medicinskih sestara i tehničara.

Lekari u službama kućnog lečenja obavljaju prve lekarske preglede u stanu pacijenta po pozivu (neodložna pomoć) ili po uputu izabranog lekara (kućno lečenje), a potom kompletno zbrinjavanje koje podrazumeva davanje injekcija ili infuzije, promenu katetera, previjanje rana, kontrolne preglede, kao i upućivanje na dodatne dijagnostičke procedure ili konsultativne specijalističke preglede.

U kućnim uslovima mogu da se leče oboleli od aktivne progresivne bolesti koja ugrožava život i pacijenti kod kojih je došlo do pogoršanja hronične bolesti, odnosno trenutno ili trajno su nepokretni.

Službe kućnog lečenja postoje u domovima zdravlja u opštinama sa više od 25.000 stanovnika, a u ostalim u posete idu izabrani lekari. Novi koncept palijativnog zbrinjavanja podrazumeva da u ovim službama rade po jedan lekar i tri tehničara, a taj standard, iako se situacija u "patronaži" poslednjih godina znatno popravila, još nisu dostigli svi domovi zdravlja u Srbiji.

ŠEST PACIJENATA DNEVNO

SVAKI izabrani lekar trebalo bi da ima jednu kućnu dnevnu posetu, dok bi timovi iz službi kućnog lečenja tokom radnog dana trebalo da posete šest pacijenata. Najveći broj pacijenata koji koriste pomoć službi kućnog lečenja su oboleli od malignih bolesti.