Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na sednici, održanoj u četvrtak, preinačio je odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka i jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije.

Kako je navedeno u saopštenju Odbora Mali je u disertaciji "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji", odbranjenoj na FON-u 2013. godine, učinio povrede iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike. Zauzet je stav da je u delu disertacije "doslovno preuzimao tekstove odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navodenja imena tih autora".

Pročitajte još - Mali: Radim ono u šta verujem, a doktorat bih najradije pocepao

"Odbor za profesionalnu etiku je konstatovao da predloženu meru javne osude dekan FON nije izrekao, a izricanje mere je u nadležnosti dekana fakulteta", navodi se u saoštenju.

Odbor za profesionalnu etiku dostaviće konačno Rešenje Senatu Univerziteta radi "postupanja u skladu sa Pravilnikom o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi".

MALI: INTERESUJE ME BUDžET, O DOKTORATU U NAREDNIM DANIMA

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je u četvrtak povodom odluke Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu da je za njega danas tema Predlog budžet za 2020.godinu i dodao da će o doktoratu govoriti u narednim danima.

Znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekom ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem. U svakom slučaju u narednih nekoliko dana ću se obratiti i na tu temu, a sada, da budem iskren, interesuje me budžet Srbije i da se pozabavim onim za šta sam plaćen od građana Srbije”, rekao je Mali za Tanjug.