SPORAZUM AKB i PRAVNOG FAKULTETA: Uvodi se studentska praksa kod advokata

Tanjug

25. 10. 2019. u 20:46

Advokatska komora Beograda (AKB) i Pravni fakultet u Beogradu zaključili su Sporazum o saradnji

СПОРАЗУМ АКБ и ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА: Уводи се студентска пракса код адвоката

Depositphotos

Advokatska komora Beograda (AKB) i Pravni fakultet u Beogradu zaključili su Sporazum o saradnji na Zlatiboru, gde je danas počelo ”Drugo advokatsko savetovanje" u organizaciji AKB.

Sporazum, koji su potpisali predsednik AKB Jugoslav Tintor i dekan Pravnog fakulteta Zoran Mirković, pored ostalog predviđa uvođenje studentske prakse u advokatskim kancelarijama.

Prema rečima Tintora, na ovaj način studenti će pre početka pripravničkog staža moći da se upoznaju sa advokatskom profesijom, kao nezavisnom i samostalnom, kao i sa svim izazovima sa kojima se advokati suočavaju u svom radu.

Ideja je da će preko fakulteta studenti moći da biraju advokatske kancelarije koje su specijalizovane u oblastima koje ih zanimaju, a advokatske kancelarije će sa druge strane imati mogućonst da izaberu kvalitetne pripravnike, a ne putem rođačkih veza ili poznanstava.

Sporazum će takođe dati osnove za uvođenje novog izbornog predmeta na Pravnom fakultetu - pod imenom “Pravo advokatske profesije”, koji bi predavali profesori fakulteta, a program definisalo naučno-nastavno veće, naveo je Tintor.

Pored toga, planirano je da advokati i profesori ubuduće zajedno drže pripreme za polaganje pravosudnih ispita.

Otvarajući savetovanje, Tintor je ukazao da je cilj tog skupa otklanjanje barijera u komunikaciji između različitih pravosudnih profesija i pokretanje dijaloga o suštinskim pitanjima od značaja za pravilnu i ujednačenu primenu prava.

On očekuje da će rasprava na skupu biti živa, argumentovana i akademska napominjući da će se baviti ne samo problemima sa kojima se suočava advokatura, već i pravosuđe sa advokaturom.

Novina ovog savetovanja je mogućnost da se diskusije prate putem live strima na linku komore.

Tako će svi advokati koji nisu uspeli da dođu na Zlatibor moći da čuju i prate diskusije uživo, naveo je predsednik AKB.

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić zahvalio je advokatima što su se u velikom broju u svim područnim komorama dobrovoljno prijavili da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

“To je važan pokazatelj da smo svi zajedno svesni potreba građana u pogledu pravne pomoći, ali i teške socijalne situacije u kojoj se potencijalni korisnici besplatne pravne pomoći nalaze. U ovom trenutku, opštine upućuju redom sa liste advokata koje je AKS dostavila ministarstvu i koja je u integralnoj formi objavljena na našoj internet stranici”, naveo je Ilić.

Govoreći o unapređenjima na polju medijacije i radu na izmenama relevantnog normativnog okvira, Ilić je ukazao da je formirana radna grupa od 18 članova, od kojih su šest advokati, ali da još nije pristupila izradi Nacrta izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova već i dalje razmatra koncept novog sistema.

”Reč je o složenom i ozbiljnom zadatku koji zahteva sprovođenje konsultativnog procesa sa svim relevantnim akterima. S tim u vezi, pozivamo vas da oranizovanjem zajedničkih skupova razmotrimo sva moguća normativna i druga rešenja koja bi doprinela stvaranju efikasnog i održivog sistema medijacije”, rekao je Ilić.

Ukazao je da veliki broj imenovanih advokata čine najveću grupaciju među medijatorima.

Naime, preko 200 advokata je ujedno i medijator, odnosno više od 20 odsto medijatora je ujedno i advokat.

“Velika zastupljenost je i rezultat činjenice da advokati i kao medijatori i kao punomoćnici stranaka u postupku medijacije mogu snažno uticati na efekte primene ovog načina rešavanja sporova”, smatra Ilić.

Advokate su u svojim obraćanjima pozdravili i predstavnici tužilaštva, sudova, kao i parlamenta.

Tokom tri dana savetovanja advokati i njhovi gosti, tužioci, profesori, sudije i drugi, diskutovaće na teme koje se tiču uticaja advokatske profesije na vršenje pravde, potrebnih izmena kodeksa profesionalne etike advokata, problema u primeni i potrebnih izmena advokatskih tarifa, zatim mogućnih unapređenja kol centra za službene odbrane, kao i problema u praktičnoj primeni procesnih zakona.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije