POSLEDNjIH desetak godina broj poljoprivrednih penzionera u Srbiji smanjuje se na godišnjem nivou za oko 7.000. Za isti period od 2010. do danas, manji je i broj poljoprivrednih osiguranika, tako da odnos korisnika i osiguranika danas iznosi jedan prema 0,7.

Njihova primanja su godinama na dnu lestvice i, prema statistici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz juna, najniži iznos poljoprivrednog čeka bio je niži od 100 evra, odnosno svega 11.272 dinara. To je gotovo 12 puta niže u odnosu na najvišu penziju za sve kategorije penzionera, koja iznosi 132.065 dinara. Nije, međutim, koverta svih poljoprivrednika tanka i među njima ima onih sa mnogo boljim primanjima. Prema podacima PIO, najviši iznos na čeku koji se isplaćuje u ovoj kategoriji je nešto viši od 94.000 dinara.

Pročitajte još - Penziju više od pola veka prima 516 Srba!

Niski iznosi poljoprivrednih penzija nisu posledica samo malih iznosa doprinosa koje oni uplaćuju, već zavise i od godina staža osiguranja za koje se taj doprinos uplaćuje. Prosečan staž osiguranja novih starosnih poljoprivrednih penzionera u 2018. godini iznosio je 22 godine za muškarce i 16 za žene, dok je kod poljoprivrednih penzionera koji ostvaruju pravo na invalidsku penziju prosečan radni staž bio 18 godina kod muškaraca, odnosno 14 godina kod pripadnica lepšeg pola.

Poljoprivrednici se najčešće odlučuju za najnižu osnovicu prilikom uplate doprinosa. Za ovu godinu minimalna osnovica osiguranja je 23.921 dinar godišnje, što znači da bi na mesečnom nivou trebalo izdvojiti 6.219 dinara.

I pored najnižih osnovica, dug poljoprivrednika za penzijsko osiguranje prema PIO fondu je oko 160 milijardi dinara, od čega je gotovo 95 odsto nenaplativo. Od tog duga 70 milijardi dinara je glavnica, a ostalo su kamate. On se odnosi na oko 228.000 osiguranika, i to pitanje bi trebalo da bude rešeno kroz razgovore sa predstavnicima Svetske banke i MMF.

S druge strane, primanja poljoprivrednih penzionera, zaključno sa 2018. godinom, učestvuju u prosečnoj zaradi bez poreza i doprinosa sa gotovo 23 procenta. Da bi njihovo učešće bilo veće, trebalo bi da iznosi na čekovima budu viši, ali i da poljoprivrednici imaju duži staž i uplaćuju prema većim osnovicama.


STARIJI OD 65 LETA

PREMA podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupan broj poljoprivrednih osiguranika na kraju prošle godine bio je 117.624. Najveći broj njih, oko 42 odsto, stariji je od 65 godina, dok je onih od 35 do 44 godine manje od devet procenata.