Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas Predlog izmene zakona o visokom obrazovanju, kojim se “starim studentima” produžava rok za završetak studija po programu po kojem su upisali fakultete.

„Stari studenti“, koji još uvek nisu završili studije, propisivanjem novih rokova i pravila studija, dobili su priliku da svoje školovanje nastave i završe po starom nastavnom planu i programu u periodu u trajanju od dve školske godine.

Pročitajte još: Šarčević: Starim studentima rok do 2021.

Utvrđenim novim rokovima završetak tih studija predviđen je do kraja školske 2020/2021. godine, a za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja 2021/2022. godine.

Poslanici su izglasali i drugu tačku dnevnog reda 18. vanrednog zasedanja - Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora između Srbije i Evropske investicione banke (EIB).

Odredba člana 2 sada se razume tako da se zakon primenjuje i na sve finansijske ugovore koje je Evropska investiciona banka (EIB), kao zajmodavac, zaključila sa pravnim subjektima sa sedištem u Srbiji, kao zajmoprimcima, koji imaju svojstvo naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama, a ne samo sa Republikom Srbijom, što je do sada bio slučaj.