Između fizike i hemije

31. 08. 2019. u 10:02

Између физике и хемије

Depositphotos

Fizička hemija je prirodna nauka interdisciplinarnog karaktera, nastala tokom 19. veka kao izraz težnji hemičara da objasne hemijske pojave korišćenjem zakona fizike

Fizička hemija je prirodna nauka interdisciplinarnog karaktera, nastala tokom 19. veka kao izraz težnji hemičara da objasne hemijske pojave korišćenjem zakona fizike. Primenom fizičke hemije, postalo je moguće teorijski predvideti i eksperimentalno odrediti strukturu i svojstva supstancija, i suštinski razumeti tok hemijskih i biohemijskih promena. Fizička hemija se na Univerzitetu u Beogradu predaje od 1903. godine, a kao samostalna visokoškolska i naučna ustanova, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu formiran je 1990. godine.

Pročitajte još - UPIS NA FAKULTETE: Više indeksa nego brucoša

Na Fakultetu se izučavaju uže oblasti fizičke hemije: spektrohemija, elektrohemija, nuklearna hemija i radiohemija, hemijska kinetika, hemijska termodinamika, kvantna hemija, biofizička hemija, dinamika neravnotežnih procesa, fizička hemija materijala, forenzička fizička hemija i fizička hemija u kontroli stanja i zaštiti životne sredine. Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim granama fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Na fakultetu se stiču diplome: diplomirani fizikohemičar, master fizikohemičar, doktor nauka - fizičkohemijske nauke, specijalista strukovnih studija - forenzika.

(PR)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije