MOGUĆNOST da se stopostotno zna šta se tačno emituje na bilo kom mediju odnedavno je moguće i kod nas. Autorska asocijacija Sokoj angažovala je stranu kompaniju da radi monitoring emitovanja muzike, a ukoliko se njihovi podaci ne podudaraju sa košuljicama emitera, Sokojevi eksperti će intervenisati.

Pročitajte još: Greška SOKOJ koštala oko 25 miliona €

Tako će ubuduće biti znatno preciznija procena šta je koliko puta emitovano na svakom mediju i koliku naknadu treba da dobiju vlasnici autorskih prava. Do sada su se autori često žalili da su zakinuti.

Pročitajte još: RAZDOR MEĐU MUZIČKIM AUTORIMA SRBIJE: Sokoj (ne) peva bez honorara

Kako naglašavaju u Sokoju, autori muzike u Srbiji ranije su bili prinuđeni da veruju muzičkim urednicima televizija i radija da će pravilno prijaviti muzičko delo koje su emitovali, kroz takozvane muzičke košuljice. Na njima se nalaze dela koja su puštana na radijima, TV kanalima, internetu, a osnova su raspodele novca autorima. Međutim, često se dešavalo da je jedno delo prijavljeno kao emitovano, a da je zapravo pušteno nešto skroz drugo.

Dejan Manojlović, direktor Sokoja, smatra da će se na takav način za svega nekoliko godina postići veliki procenat tačnosti isplate novca.

- Neće biti više razloga da se bune kompozitori, tekstopisci i aranžeri, jer nisu dobili novac za dela koja su im emitovana, a neki neažurni muzički urednici to nisu evidentirali - kaže Manojlović.

JASNIJA RASPODELA NOVCA

MANOJLOVIĆ naglašava da će za godinu do dve digitalno biti prepoznato više od devedeset odsto muzike emitovane u medijima. Raspodela novca će tada, kaže, biti potpuno transparentna.