Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) podržava najavu donošenja Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i predlaže da njegov integralni deo budu mere za suzbijanje narkomanije koje su, kako navode, dale odlične rezultate na Islandu.

POKS pored ostalog predlaže da se zakonom uredi da deca mlađa od 16 godina posle ponoći ne mogu biti na ulici, navodi se u saopštenju.

"Predložili smo niz konkretnih mera po ugledu na Island koji je za 20 godina smanjio procenat mladih koji koriste drogu i alkohol sa 44 na pet odsto. Ove mere podržalo je preko 50.000 građana svojim potpisom. Činjenica je da narkomanija i alkoholizam uzimaju sve više maha među mladima i zato borba protiv njih mora biti stalna i beskompromisna", izjavio je narodni poslanik i predsednik POKS Žika Gojković.