MEĐURESORNO koordinaciono telo za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja naše zemlje po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ni posle 13 meseci od formiranja, još nije počelo da radi. U Inicijativnom odboru, na čiji predlog je 12. juna prošle godine osnovano ovo telo, ni posle više pokušaja da se krene sa nulte tačke, iz Ministarstva životne sredine, koje je zaduženo za koordinaciju, nemaju, kažu, nikakvu informaciju gde je zapravo zapelo. Odbor je, inače, osnovan potpisima ministara životne sredine, zdravlja, odbrane i prosvete i uz podršku predsednika Srbije Aleksanda Vučića.

Pročitajte još: POSLEDICE NATO BOMBARDOVANjA: Stručnjaci traže pomoć premijerke

Dr Zorka Vukmirović, član odbora SANU, i jedan od potpisnika zahteva za utvrđivanje naučne istine o posledicama NATO agresije, upozorava da ovo kašnjenje ima višestruke posledice. Ne odlaže se samo utvrđivanje činjenica o šteti po zdravlje i životnu sredinu, nego i realizovanje inicijativa, koje je podržala i država. Jedna od njih je da se vojnici i civili, koji su bili na radnim mestima u momentima bombardovanja, ili su učestvovala u sanaciji štete, stave pod poseban režim kontrole zdravlja i socijalne zaštite u slučaju invaliditeta kao posledice boravka u ratnim zonama, gde je postojala mogućnost ugrožavanja zdravlja.

Pročitajte još: Posle bombi više dece ima rak

Skupština Srbije je pre nešto više od godinu dana formirala komisiju, koja bi, navodi dr Vukmirović, trebalo da koristi praksu Italije, gde je isplaćena odšteta vojnicima, učesnicima mirovnih misija u ratnim zonama, kojima je oštećeno zdravlje.

- Takoće, Skupština bi trebalo da donese zakon o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti vojnika i dobrovoljaca na osnovu koga bi se tretirao svaki slučaj - objašnjava dr Vukmirović. - Osnovno pitanje je na osnovu kojih protokola će državne komisije utvrđivati stepen oštećenja, odnosno ko treba da pruži naučne dokaze o vezi ratnog zagađenja i dijagnostikovane bolesti.

Potpisnici Inicijative za naučnu istinu o posledicama NATO bombardovanja Srbije po zdravlje i životnu sredinu, svojevremeno su se prvo obratili Ministarstvu za rad, koje je, prema rečima naše sagovornice, podržalo apel da se vojnici i civili iz zona dejstava agresora stave pod zdravstveni nadzor.

Dr Zorka Vukmirović

Nastavak je bio formiranje Koordinacionog tela, ali sporazum o njegovom osnivanju još nije ozakonjen.

- Članovi Inicijative su više puta u svojim nastupima isticali neophodnost da koordinaciju tim državnim nacionalnim projektom preuzme Vlada Srbije - kaže dr Vukmirović. - Elaborat o efikasnoj organizaciji je dostavljen imenovanim članovima UO, a na poziv premijerke će biti i usmeno obrazložen.

Pokretanje nacionalnog projekta za utvrđivanje naučne istine i donošenje odgovarajućih zakona bio bi, kako smatra dr Vukmirović, pravi odgovor države, kojim bi trebalo da se obeleži 20 godina NATO agresije na Srbiju.

BEZ DOKAZA SAMO SUMNjE

SUMNjE da je porast obolevanja od karcinoma, koji se sada otkriva kod 32.000 ljudi godišnje, zatim autoimunih bolesti, steriliteta i drugih oboljenja bar delom posledica upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom i ekološke katastrofe izazvane bombardovanjem fabrika, ne mogu da se dokažu bez naučnih dokaza. Rezultati dosadašnjih istraživanja, sve i da je metodologija rada bila validna, nisu skupljani u jedinstvenu bazu.