TESLA  je sve svoje izume otkrio vizuelizacijom, direktno komunicirajući sa najdubljim nivoom kolektivne svesti, o čemu je i sam pisao u autobiografiji otkrivajući nam svoj unutrašnji svet – rekao je  prof. dr Dejan Raković studentima u nedelju   na Tesla global forumu u Novom Sadu tokom svog predavanja"Tesla kao studija slučaja kvantno-holografskih korelacija individualne i kolektivne svesti – kreativne i duhovne implikacije".

Raković je dodao da  naša svest nije samo vezana za mozak, što su znale i stare civilizacije, već je neraskidivo povezana i sa akupunkturnim sistemom. Intenzivnim mentalnim fokusom, koji je moguć meditatinim ili molitvenim putem stupa se u interakciju sa kolektivnom svešću. Tesla je svoje odgovore na pitanja dobijao u vidu mentalnih slika, a slično se dešavalo i sa Mocartom koji je rekao "Ja ne konponujem, već dobijam iz Božanskog izvora".

Kako profesor Raković ističe, reč je o takozvanoj kvantnoj spletenosti koja se objašnjava formulom da je univerzum kao hologram jednak zbiru pojedinačne i kolektivne svesti. Kvantno spleteno stanje nije moguće do kraja razumeti racionalno, te je neophodan i duhovni vid spoznaje.

"Sinu mi ideja kao munja"- zapisao je mladi Tesla objašnjavajući da remek dela nauke i umetnosti u vidu ideje dolaze iz istog izvora. To se u potpunosti podudara sa učenjem jednog od dvojice najvećih starogrčkih filozofa Platona koji je u svom poznom dobu razvio teoriju o svetu ideja, po kojoj se ideje nalaze izvan nas.

Prema ubeđenjima profesora Rakovića, koja se baziraju na kvantnoj fizici, čitav univerzum kao džinovski hologram i sve u njemu ima dvojaku prirodu, materijalnu i spiritualnu.

Da bi se ostvarila interakcija sa kolektivnom svešću, meditativnim ili još bolje molitvenim putem, potrebno je proći dva filtera: akupunkturno – nervni i moždani frontno – limbički prioritetni filter.Najdublji nivoi univerzuma,kao praizvor i stanje vitalne energije obitavaju u vakuumu.

Tesla global forum počeo je 2.jula i trajaće do  14. vog meseca.Osim na Andrevlju, deo manifestacije odvija se  u Novom Sadu i u manastiru Šišatovac.