NA u utorak održanoj vanrednoj skupštini akcionara Kompanije "Novosti" doneta je Odluka o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala. Ona predstavlja deo mera predviđenih Unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je usvojen 6. 7. 2018. godine, a postao je pravosnažan 10. 1. 2019. godine.

Pročitajte još: DIREKTOR ŠTAMPARIJE "BORBA" O JUBILEJU "NOVOSTI": Iz naših mašina izlazi srpsko blago

Dva poverioca su podnela zahtev za konverziju svojih potraživanja u kapital "Novosti" u roku propisanom UPPR - GP Kompanije "Štamparija Borba ad", kao najveći poverilac, i "Beodragos", dobavljač roto-papira.

Ova odluka biće sprovedena u skladu sa zakonom u roku od tri meseca od dana njenog donošenja u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti.