LEKOVI koji sadrže pipemidinsku kiselinu, tzv. hinolonski antibiotici: "pipem", "pipegal" i "palin", za terapiju urinarnih infekcija, cista, oboljenja prostate, privremeno se povlače sa tržišta zbog neželjenih dejstava. U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), koja je obavestila lekare da će ovi medikamenti privremeno biti povučeni, tvrde da u Srbiji skoro da nije bilo neželjenih reakcija na lekove iz ove grupe, ali da se oni, dok se ne prikupe dodatne informacije, neće nalaziti u prometu, niti će se izdavati na recept.

PROČITAJTE JOŠ - Radi se na uvrštavanju "utrogestana" na listu lekova

Ova mera preduzeta je u Srbiji na osnovu preporuke Evropske agencije za lekove (EMA), koja je posle dvogodišnje stručne procene preporučila da se fluorohinolonski antibiotici izdaju oprezno, a da se za hinolonske antibiotike privremeno suspenduje dozvola i da se povuku sa tržišta.


PROČITAJTE JOŠ - Srbija i Italija zajedno za niže cene lekova


Ove grupe lekova našle su se pod lupom zbog potencijalnog uticaja primene fluorohinolona i hinolona na mišićno-koštani i nervni sistem.

OPREZ DA, STRAH NE LEKARI opšte medicine su fluorohinolonske i hinolonske antibiotike, prema rečima prof. Vuksanovića, često propisivali kao prvu terapiju i za infekcije za koje nisu namenjeni: - Opravdano je propisivati ih kod urogenitalnih infekcija, pre svega kod infekcija prostate, i u tim situacijama ljudi ne treba da se plaše, jer nema preteranog rizika on neželjenih dejstava. Opreznost je potrebna, ali ne bi bilo dobro da ljudi shvate da su to sada opasni lekovi koje ne treba nikada uzimati. Treba slušati savet lekara, a postoje stanja u kojima su oni prva terapijska linija i tako treba i da ostane.

EMA je zaključila da je korist od primene lekova koji sadrže fluorohinolone pefloksacin, lomefloksacin, ciprofloksacin, levofloksacin, ofloksacin, moksifloksacin, norfloksacin, prulifloksacin i rulifloksacin i dalje veća od mogućih rizika i neželjenih dejstava. Ali biće izmenjene indikacije za primenu i ažurirane osnovne informacije u sažetku o svakom iz ove grupe antibiotika, kako bi se uvrstile nove preporuke za ograničenje primene, kako u EU, tako i kod nas.

- Ovo nije ni ukidanje, ni trajna zabrana hinolonskih antiobiotika, nego suspenzija na određeni vremenski period, dok se ne prikupi dovoljno informacija da može da se donese konačna odluka - kaže Pavle Zelić iz ALIMS. - To je mera opreza i regulatorna mera koju ALIMS sprovodi da bi dodatno zaštitio pacijente u našoj zemlji.

"Pipegal" i "pipem" su na A1 pozitivnoj listi lekova, i izdaju se uz procentualnu participaciju od 25 odsto. Zelić kaže da ovi antibiotici imaju zamenu, i da pacijenti neće ostati bez terapije:

- Reč je o antibioticima širok spektra, a savet za pacijente koji ih koriste je da ne prekidaju naprasno terapiju bez konsultacije sa svojim lekarom.

Depositphotos


I profesor dr Aleksandar Vuksanović iz Urološke klinike KCS potvrđuje da zamena za antibiotike koji se privremeno povlače - ima:

- Dostupne su čak i bolje terapijske opcije, odnosno lekovi koji se ne svrstavaju među rezervne antibiotike kao oni iz grupe fluorohinolonskih i hinolonskih, koji bi trebalo da se čuvaju samo za one infekcije kod kojih drugi antibiotici ne mogu da pomognu - kaže profesor Vuksanović. - Antibiotici koji su bolja terapijska opcija daju se jednokratno, imaju veću efikasnost, a manje je neželjenih efekata i ne utiču na stvaranje multirezistentnih sojeva bakterija.