NAKON razgovora potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića sa predstavnicima zaposlenih u JP "Pošta Srbije", koji su već više dana u štrajku, nezadovoljni uslovima rada i tretmanom od strane poslovodstva ovog preduzeća, postignut je dogovor o prekidu štrajka.

Zaposleni su prihvatili sve predloge koje je izneo potpredsednik Stefanović i saglasni su sa prekidom štrajka i preduzimanjem mera radi uspostavljanja normalnog procesa rada, navodi se u saopštenju na sajtu Vlade Srbije.

U razgovoru je dogovoreno da se do 4. aprila izvrši raspodela drugog dela ostvarene dobiti za 2017, a da se do 24. aprila izvrši raspodela prvog dela ostvarene dobiti za 2018. Takođe je dogovoreno da se u roku od sedam dana formira radna grupa za kolektivno pregovaranje.


PROČITAJTE JOŠ:
Štrajk poštara blokirao pisma

Ona će imati zadatak da se izmeni član 42 Kolektivnog ugovora, tako da se raspodela sredstava iz dobiti počev od 2018. isplaćuje linearno. Radna grupa ima zadatak i da se Kolektivnim ugovorom predvidi pravni osnov za jednokratnu isplatu naknade materijalno ugroženim zaposlenima, a minimalni iznos je 20.000 dinara. Treba da se izvrši i analiza koeficijenata osnovne zarade, tako da se tehnološka radna mesta više vrednuju.

Rok za analizu i dostavljanje izveštaja Vladi Republike Srbije je novembar ove godine, nakon čega bi Vlada preduzela mere u cilju uvećanja mase za zarade za 2020.

Dogovoreno je i da se u septembru isplati drugi deo sredstava iz dobiti za 2018. godinu.

GARANCIJE

Svi zaposleni koji su učestvovali u štrajku su dobili garancije da neće trpeti posledice u preduzeću zbog stupanja u štrajk, kao i da će se obustaviti svi do sada započeti postupci kažnjavanja od strane poslovodstva JP "Pošta Srbije".