KAO što firme za privatno obezbeđenje više ne mogu da budu registrovane u stanovima, već moraju da imaju svoj poslovni prostor, tako ni obuka više ne može da se sprovodi bilo gde. Da bi neki trening- -centar dobio licencu za obučavanje ljudi za poslove fizičko-tehničke zaštite i redarske službe, mora da ima poseban prostor za izvođenje vežbi za minimum 15 osoba.

PROČITAJTE JOŠ - Licence za 32.000 čuvara

Mora da ima i vozila i sredstva za trening u oblasti obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki, predavače sa visokom stručnom spremom i trenere za borilačke veštine i samoodbranu. Redari koji obezbeđuju javne skupove moraće takođe da prođu licencirane kurseve.

PROČITAJTE JOŠ - Skupština radila uz privatno obezbeđenje

Ovo predviđa novi Pravilnik koji reguliše bliže uslove za izdavanje ovlašćenja trening-centrima za pripadnike privatnog obezbeđenja i redarske službe, koji je prošle nedelje doneo ministar policije. Kako, za "Novosti", objašnjava Aleksandar Nedić, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, pravilnik je pooštrio kriterijume koje moraju da ispune centri. Njih trenutno u Srbiji ima oko 80, a sa ekspoziturama oko 110, i imaju rok od pola godine da zadovolje nove kriterijume da bi zadržali dozvole za rad.

- Prvi put centri će obučavati redare za obezbeđenje utakmica, koncerata, javnih okupljanja - kaže Nedić.

- Dosad su se oni "regrutovali" po potrebi iz privatnog obezbeđenja.

Za razliku od pripadnika privatnog obezbeđenja koji moraju da prođu 104 časa obuke, redari će prolaziti 50. Srbiji je potrebno, po Nedićevoj proceni, najmanje 10.000 redara. Licence za poslove privatnog obezbeđenja ima oko 40.000 ljudi, a nedostaje ih još oko 10.000 u javnom sektoru.

Prema novom pravilniku, organizatori obuka moraju da obezbede polaznicima i rekvizite za vežbanje odbrane i napada - drvene ili gumene noževe, palice, replike pištolja, zatim komplete prve pomoći, sanitetski materijal, trenažne lutke za reanimaciju i ostala sredstva neophodna za obuku prve pomoći.

Trening-centri zahtev za izdavanje licence podnose nadležnoj policijskoj upravi tamo gde se centar nalazi.


USLOVI ZA PRENOS NOVCA

IZMENAMA Zakona o privatnom obezbeđenju iz prošle godine uvedene su dve nove licence - za samozaštitnu delatnost i za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki. Vozila za transport novca i njihova pratnja sada su obeleženi belim, umesto žutim svetlima kao ranije.