Posmatrači izbora uz kvalitetnu obuku

NovostiOnline

ponedeljak, 18. 03. 2019. u 09:30

Посматрачи избора уз квалитетну обуку
Agencija za borbu protiv korupcije će ponoviti javni poziv za edukaciju novih posmatrača na izborima radi postizanja optimuma kvantiteta i kvaliteta posmatrača, koji treba da prođu ozbiljne edukacije za efikasnu kontrolu izbornih kampanja

Agencija za borbu protiv korupcije će ponoviti javni poziv za izbor posmatrača izbornih kampanja, kako bi bila spremna da obavi kontrolu aktivnosti političkih subjekata kada izbori budu raspisani i izborne liste budu proglašene - nezvanično saznaju Novosti.rs.

Javni poziv će biti ponovljen radi postizanja optimuma kvantiteta i kvaliteta posmatrača, koji treba da prođu ozbiljne edukacije za efikasnu kontrolu izbornih kampanja.

Javnost ne treba da bude iznenađena što Agencija toj aktivnosti pristupa blagovremeno, jer proces obuke i selekcije posmatrača zahteva vreme i proceduralno je složen.

To, pored ostalog, podrazumeva organizovanje intervjua sa kandidatima, nakon čega se pravi određena preliminarna lista kandidata. Kandidati koji budu izabrani prolaze obuku, tokom koje ih eksperti Agencije obučavaju o njihovim pravima i obavezama kao posmatrača izbora.

Poseban akcenat u obuci izabranih kandidata biće stavljen na edukaciju o izbegavanju incidenata i konflikata tokom posmatranja izbornih procesa.

Prijavu će, kao i dosad, moći podneti punoletni državljanin Republike Srbije najmanje sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine, a prednost će imati kandidati koji mogu biti angažovani puno radno vreme.

Agencija je utvrdila potrebu za 165 obučenih posmatrača na teritoriji Republike Srbije i to za 36 koordinatora i 129 terenskih posmatrača u Gradu Beogradu i 27 drugih gradova u zemlji.

No, spisak obučenih posmatrača mora biti za 20% duži, ukoliko do raspisivanja izbora neko od izabranih posmatrača bude sprečen da učestvuje u posmatranju izbornih kampanja ili raskine ugovor.Pratite nas i putem iOS i android aplikacije