ROĐEN sam u selu gde nisu bile retke porodice i sa desetoro dece. Danas je situacija neuporedivo nepovoljnija. problem nataliteta zato doživljavam vrlo lično i emotivno. Bez obzira na sve gajim optimizam da je moguće zaustaviti populacionu oseku i da će nas već za koju deceniju biti milion više.

Da bi se to dogodilo, međutim, moramo svi mi, Srbi i građani Srbije, biti svesni da je natalitet problem nad problemima. Mere države za podsticanje rađanja za svaku su pohvalu i ulivaju nadu da će se veći broj roditelja osmeliti za formiranje većih porodica. Direktna materijalna pomoć mnogima će biti dobrodošla, kako bi doneli odluku da imaju makar jedno dete više. Da bi dala rezultate podrška mora biti stabilna, dugotrajna i sigurna. Država ima i obavezu da sankcioniše nesavesne poslodavce koji se ne pridržavaju garancija koje su dužni da obezbede zaposlenim ženama koje se odlučuju za rađanje. To je direktan atak na naš opstanak.