STANARI zgrade u Svetogorskoj ulici 12 ušli su u rat sa Univerzitetom u Beogradu, odnosno Zadužbinom Vlajka Kalenića, koja upravlja ovom zgradom od 2000. Kako tvrde, Univerzitet pokušava da ih iseli, a poslednja mera je zastrašivanje duplo većim kirijama.

Na Univerzitetu, međutim, kažu da nije reč ni o kakvom zastrašivanju, već da se, prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada iz 2016. godine, kirija računa množenjem poreske osnovice za tekuću godinu i koeficijenta propisanog zakonom.

Klinč je počeo, tvrde stanari, upravo kada je donet pomenuti zakon. Po njemu, stanari zgrada koje potražuju zadužbine, a kojima država nije priznala kontinuitet (Zadužbina Vlajka Kalenića je odbijena u postupku restitucije 2015. zbog nedostatka kontinuiteta), imaju pravo da te stanove i otkupe. Od tada raste pritisak, kaže Jasna Ristić (na slici), lekar u penziji.

- Zakon zaista predviđa mogućnost da stanari sa stanarskim pravom otkupe stanove, ali da bi to bilo moguće, potrebno je da sudski postupak bude dovršen. Na odluke Agencije za restituciju i Ministarstva finansija Univerzitet se žalio i u toku su upravni postupci. Ukoliko oni budu okončani na štetu Zadužbine, tj. zahtevi za vraćanje imovine budu pravosnažno odbijeni, stanari mogu da ostvare pravo otkupa - kažu za "Novosti" u Rektoratu.

U pitanju su dve zgrade, ulična i dvorišna, a prosečna kirija je 12.000-15.000 dinara za "salonce" veće od sto kvadrata. Ukoliko budu plaćali tržišne kirije, zakup će im premašivati 30.000, pa i 40.000 dinara.

CENU ODREĐUJE LOKALNA SAMOUPRAVA Maja Nešić, predsednik Udruženja građana za zaštitu prava korisnika stanova u gradama zadužbina, tvrdi da po zakonu zakupninu obračunava lokalna samouprava i da stanari nisu dužni da dostavljaju poreske osnovice nikom drugom. Osim toga, vlasnik zgrada još nije utvrđen, pošto je kontinuitet od pre rata priznat samo Zadužbini Nikole Spasića.


PROČITAJTE I: POTRESNO SVEDOČENjE NAJSTARIJE SESTRE DABOVIĆ: Otac nas je zlostavljao fizički i psihički, udarao glavama o zid, a majka je morala da ćuti!


- U poslednje vreme stalno se pojavljuju neki članovi komisije Univerziteta, koji se raspituju koliko ljudi živi u kom stanu, koja je poreska osnovica... Dogovorili smo se da ih bojkotujemo, pa smo u poštanskim sandučićima našli dopis da imamo rok od tri dana da dostavimo poresku osnovicu. Jednoj ženi iz prizemlja je članica Komisije rekla: "Došli smo da vas iselimo" - kaže Jasna Ristić.

Na Univerzitetu, međutim, kažu da je sasvim uobičajeno da onaj ko upravlja imovinom s vremena na vreme proverava ko u njoj stanuje i na koji način stan koristi. Kirije su znatno ispod tržišnih, pa po starim cenama zakup garsonjere u "krugu dvojke" košta manje od 3.000 dinara.

- Dešavalo se da neki stanari stanove izdaju u podzakup, što nije dozvoljeno - napominju sa Univerziteta.

Ristićeva još tvrdi da svi stanari moraju da vode sudske postupke kada se ožene ili udaju da bi mogli bračnom drugu da prijave prebivalište na toj adresi. Iz Univerziteta odgovaraju da svaki zahtev reše pozitivno i da komisija daje saglasnost za upisivanje prebivališta novih stanara u ove stanove.