Nezavisno, nepristrasno, stručno, odgovorno i efikasno pravosuđe, preduslov je jake i demokratske države u kojoj se građani osećaju zaštićeno, u kojoj poznaju svoja prava koja su postavljena na jasnim i čvrstim osnovama, istakla je ministarka pravde Nela Kuburović na otvaranju Prve svetske konferencije u oblasti pravosuđa koja se održava u Marakešu.


Ministarka Kuburović je istakla da je zahtev za nezavisnim i nepristrasnim pravosuđem polazna tačka i oslonac pravne sigurnosti, približavanja pravde građanima i vraćanja poverenja u pravosudni sistem.

Ona je dodala da jedno od osnovnih ljudskih prava jeste pravo građana na suđenje u razumnom roku i u zakonitom propisanom postupku, saopštilo je resorno ministarstvo.

Govoreći o pravosudnom sistemu Republike Srbije, Kuburovićeva je ukazala da se pravosuđe Republike Srbije trenutno nalazi na vrhuncu reformskog procesa, uokvirenim i podržanim strateškim dokumentima kao što su Nacionalna strategija reforme pravosuđa i Akcioni plan za Poglavlje 23.


PROČITAJTE JOŠ: Kuburović: Posebna odeljenja za korupciju do 200 miliona dinara

"Uloga Ministarstva pravde RS je da postavi čvrste i održive osnove nezavisnog i odgovornog pravosuđa izradom i predlaganjem zakonskih propisa - od podzakonskih akata do predloga za izmene Ustava Republike Srbije", rekla je Kuburović i dodala da je poseban fokus srpskog pravosuđa usmeren ka zaštiti ljudskih i građanskih prava, kao i usklađivanju srpske pravne tradicije i evropskih vrednosti.

Ona je istakla i da se Ministarstvo pravde prilikom izrade zakonskih propisa opredeljuje prvenstveno za kvalitet, pre nego brzinu donošenja zakonskih rešenja, a sve u cilju dobrobiti građana Srbije.

Ministarka Kuburović naglasila je da je javna diskusija koju je pokrenulo Ministarstvo pravde na temu predloga amandmana na Ustav Republike Srbije trajala deset meseci i da su u proces bile uključene ne samo pravosudne institucije i stručna udruženja, već svi zainteresovani građani.

"Javna rasprava pokazuje otvorenost Ministarstva pravde da sagleda sve predloge i sugestije ne samo u cilju realizovanja preuzetih obaveze Republike Srbije iz pregovaračkog procesa već i kako bi se ostvario najbolji interes građana Srbije da dobiju nezavisno, nepristrasno i stručno pravosuđe", rekla je Kuburovićeva.

Ona je istakla da usklađivanje zakonodavstva u oblasti pravosuđa sa zakonodavstvom EU, takođe predstavlja jedan od prioriteta Srbije, te je težnja Ministarstva pravde da se prilikom procesa izrade zakonskih regulativa rukovodi prevashodno preporukama i mišljenjima savetodavnih tela Saveta Evrope, konkretno Venecijanske komisije.


PROČITAJTE JOŠ: Kuburović: Procesuiranje ratnih zločina važno za pomirenje

Konačno, ministarka Kuburović je ukazala da Ministarstvo pravde ulaže napore kako bi, kroz jačanje pravosudnih institucija i izradu kvalitenih zakonskih regulativa, unapredilo trenutni pravosudni sistem Republike Srbije i podredilo ga građanima i njihovim potrebama, a sve u cilju unapređenja vladavine prava.

Ministarka pravde se na marginama konferencije, koja traje do 4. aprila, susrela i sa ministrom pravde Indije Šri Takur Prasadom sa kojim je razgovarala o unapređenju pravosudne saradnje između ove dve zemlje, a do kraja dana razgovaraće i sa ministrom pravde Španije Rafaelom Kataljom.

Takođe, tokom prvog dana konferencija ministarka Kuburović se upoznala i imala neformalne razgovore i sa ministrima pravde Kanade, Portugala, Holandije, Egipta.