Zaštitnik građana saopštio je danas da je do 30. marta produžio rok za prijavu na javni poziv za dodelu nagrada gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u 2017. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju.


Takve nagrade Zaštitnik građana dodeljuje u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština - Savezom gradova i opština Srbije.


"Na ovaj način, Zaštitnik građana želi da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju sa gradovima i opštinama u Republici Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se, u punoj meri, ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji. Takođe, ova inicijativa će pružiti značajne informacije za formulisanje preporuka i planova za unapređivanje pristupačnosti u okviru nadležnosti gradova, opština i gradskih opština", navodi se u saopštenju.


PROČITAJTE I: Vlada usvojila tri predloga zakona iz oblasti prosvete


Gradovi i opštine mogu da podnose prijave o svojim aktivnostima i inicijativama u jednoj ili više oblasti, kao na primer, za institucionalnu podršku unapređenju pristupačnosti, za aktivnosti i inicijative pravovremenog planiranja i uklanjanja arhitektonskih barijera ili za aktivnosti i inicijative uklanjanja informaciono-komunikacionih barijera.


Pristigle prijave će ocenjivati konkursna komisija koju će činiti predstavnici/e Zaštitnika građana, Stalne konferencije gradova i opština, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i udruženja građana koji su članovi Saveta Zaštitnika građana za osobe sa invaliditetom.


Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, konkursna komisija će sačiniti listu gradova i opština koji su ušli u uži izbor za dodelu nagrada, nakon čega će posetiti predmetne gradove i opštine, kako bi nakon neposrednog uvida u sprovedene projekte, donela Odluku o dobitniku nagrade.


Prijava mora da sadrži popunjen prijavni formular, koji se može preuzeti na internet prezentaciji Zaštitnika građana, opis inicijative (ili inicijativa), odnosno aktivnosti sa kojima se gradovi i opštine prijavljuju za nagradu, kao i prateću dokumentaciju kao dokaz o sprovedenim inicijativama.